Zákon proti LGBTI propagande a gender ideológii

Strana VLASŤ po vstupe do Národnej rady SR bude presadzovať odstúpenie od Istanbulského dohovoru a predloží návrh Zákona proti LGBTI propagande a gender ideológii. Jeho cieľom bude chrániť deti, mladistvých a tradičnú rodinu pred vplyvmi týchto ultraliberálnych experimentov. Akákoľvek forma kampane, ktorej účelom bude úmyselné vystavovanie detí, alebo mladistvých informáciám, ktoré preferujú zvrátené, alebo netradičné sexuálne vzťahy, alebo hanobia tradičnú rodinu, bude trestná. Výnimkou budú len štandardné edukatívne informácie o netradičných sexuálnych vzťahoch.    

V tomto návrhu sme sa inšpirovali zákonom platným v Ruskej federácii. Nemusíme predsa preberať len zákony pochádzajúce od rozmaznaných byrokratov z Bruselu, ktorí sú od života bežných ľudí celkom odtrhnutí a chceli by nám diktovať, ako máme žiť. Ak ide o objektívne dobrý zákon v prospech normálnosti a v prospech rodiny, výbornou predlohou môže byť aj zákon, ktorý v Rusku v roku 2013 podpísal prezident Putin.

Strana VLASŤ chce aj týmto návrhom jasne pred voľbami povedať, že urobí všetko pre ochranu normálnej, tradičnej slovenskej rodiny. Veríme, že vzťah založený na láske medzi mužom a ženou, ktorí vychovávajú deti, si zaslúži najvyššiu možnú ochranu a podporu zo strany štátu. A to ako po stránke ideovej, tak aj stránke sociálnej a ekonomickej.

Nemáme problém s homosexuálmi, ktorí sú súčasťou každej spoločnosti. Máme problém s tým, že pod rúškom ľudských práv sa určitá skupina ľudí snaží rozširovať priestor pre nevhodnú výchovu a adopciu detí, vrátane homosexuálov a pedofilov. Je smutne známym faktom, že tieto iniciatívy a komunity sú často aj priestorom, kde sa organizujú aj osoby s rôznymi úchylkami a deviáciami – ako ukázali viaceré prípady zo zahraničia. Výsledkom ich pôsobenia nie je nič pozitívne pre deti. Naopak, dôsledkom toho je chaos vo vzťahoch, v krehkom vývoji dieťata v oblasti jeho identity a sexuálnej orientácie a rozvrat formátu normálnej rodiny. Takéto nenormálnosti Slovensko rozhodne nepotrebuje.  

Strana Vlasť považuje v tomto predvolebnom období za kľúčové, aby relevatné politické subjekty jasne deklarovali svoje hodnoty a programové priotity, ktoré chcú v budúcom volebnom období presadzovať. Je to dôležité najmä preto, že ultraliberálne, ale aj ďalšie morálne flexibilné strany dnes – v záujme dostať sa za každú cenu do parlamentu – cielene zahmlievajú, o čo im v skutočnosti ide, čomu veria a čo naozaj chcú presadzovať.

Dobrým príkladom je KDH, presnejšie falošný kresťan Hlina, ktorý rezignoval na presadzovanie normálnych hodnôt a v súvislosti s podpisom dohody o predovlebnej spolupráci s nenormálnymi stranami PS/Spolu povedal: „Nerozdúchavajme tu nejaký zápas LGBTI, potraty a neviem čo, lebo nikoho to nebude zaujímať.“ Naopak pán Hlina. Nás – všetkých normálnych Slovákov to zaujíma. V záujme ultraliberálnej a hodnotovo nespojiteľnej koalície, aká sa tu formuje stranami PS/Spolu, KDH, prípadne SaS či Za ľudí, sa o základných a hodnotových témach, akou je aj ochrana normálnej rodiny naopak pre istotu nehovorí.

Norma a normálnosť je predsa rodina, ako ju poznáme – a nie rôzne zvrátené sociálne experimenty so zdravím našich detí! Dajme človeku čas, aby vyrástol, stal sa dospelým a potom sa sám rozhodol, kto je. Nechajme deti na pokoji!

JUDr. Štefan Harabin