Vyhlásenie Predsedníctva strany Vlasť

Všetkým členom a sympatizantom strany Vlasť,

s odkazom na náš list, zverejnený na web stránke strana VLASŤ, chceme zotrvať na našom vyhlásení, že strana VLASŤ nechce a nemôže zradiť svoj vlastenecký program, a preto, aby ho uviedla do života, musí pokračovať v činnosti ďalej. Ďalším dôvodom pokračovať, je pribúdajúci počet členov a sympatizantov, a to aj napriek výsledku, dosiahnutému v parlamentných voľbách 2020.

Listom z 29. mája 2020 sme sa, v snahe vyriešiť záväzky strany, obrátili na veriteľov s prosbou o vyjadrenie, či aj naďalej trvajú na uhradení, resp. vrátení nimi požičanej sumy.

Časť veriteľov reagovala pozitívne a chce pôžičku pretransformovať na dar, časť veriteľov má predstavu, že by sa predĺžila splatnosť pôžičky. U niektorých veriteľov sa čaká na odpoveď. Práve zistené stanoviská nás napĺňajú vysokým optimizmom, že strana Vlasť bude môcť v budúcnosti aktívnou činnosťou realizovať svoj program. Tento záväzok stranu ťaží a chce ho vyriešiť k spokojnosti zainteresovaných, aby všetky svoje sily mohla sústrediť na vnútrostranícky život s cieľom posilniť svoje postavenie na politickej scéne. To je sčasti odpoveď, prečo predsedníctvo strany Vlasť, nezvolalo v avizovanom čase snem.

Apelujeme na všetkých členov strany a sympatizantov, aby citlivo a rozumne vyhodnocovali aktivity rôznych tzv. „pronárodných síl“, ktoré veľmi šikovne zakrývajú svoje nacionalistické, nacistické a semitistické smerovanie. Podpora takýchto snažení a účasť na nich členmi strany Vlasť je pre stranu ako takú kontraproduktívna, nebezpečná a nežiaduca.

Strana Vlasť ako jediná a včas urobila relevantné právne analýzy a právne rady

https://www.youtube.com/watch?v=teyZ0pVBmO4&t=10s;

https://www.youtube.com/watch?v=JJZ5fwFP_uM;

https://www.youtube.com/watch?v=X3HKxv9S5VU&t=11s;

https://www.youtube.com/watch?v=9vgwBM3M1uU&t=4s;

smerujúce k informovaniu obyvateľov o nezákonnosti opatrení hlavného hygienika Mikasa a nezákonnosti následne ukladaných pokút, čím poskytla reálnu právnu pomoc každému občanovi na Slovensku, ktorý bol a ešte aj bude konfrontovaný s negatívnymi dopadmi už spomínaných právne nulitných Mikasových opatrení.

JUDr. Adriana Krajníková, Advokátska kancelária Košice (e-mailová adresa: krajada@gmail.com) po oslovení stranou Vlasť je, v prípade individuálneho súdneho sporu, ochotná poskytnúť bezplatné zastupovanie.

 

Predsedníctvo strany Vlasť