Vyhlásenie predsedníctva politickej strany Vlasť k jej zrušeniu

Vážení členovia strany Vlasť a naši sympatizanti,

 

Predsedníctvo strany Vlasť bolo v posledných dňoch nútené urobiť niekoľko vážnych rozhodnutí, o ktorých Vás považujeme za potrebné informovať.

Vzhľadom na výsledky parlamentných volieb, kedy strana Vlasť nezískala potrebné percento hlasov, aby jej bol zo štátneho rozpočtu poskytnutý finančný príspevok, bolo jej povinnosťou vysporiadať sa s pôžičkami, ktoré veritelia poskytli v súvislosti s parlamentnými voľbami. Za tým účelom oslovila veriteľov s návrhmi, ktoré na vysporiadanie pôžičiek považovala za reálne. Časť veriteľov akceptovala prolongovanie splatnosti pôžičky, časť veriteľov pretransformovala poskytnutú pôžičku na dar a časť veriteľov nereagovala. Koncom novembra 2020 boli strane doručené výzvy od dvoch veriteľov, ktorí oznámili, že trvajú na splatení poskytnutej pôžičky v lehote uvedenej v Zmluve o pôžičke.

Nakoľko strana nedisponuje žiadnym majetkom, nemohla splatiť uvedené pôžičky v termíne do 31. 12.2020, a preto postupovala v súlade so zákonom a na príslušný okresný súd podala Návrh na vyhlásenie malého konkurzu.

Aj keď po parlamentných voľbách nastal pohyb v členskej základni , strana evidovala viac ako 800 členov, Vás, ktorých dôveru si nesmierne vážime a nechceme ju stratiť.

Napriek skutočnosti, že strana Vlasť bude zrušená z titulu ekonomickej insolventnosti, hlási sa k nám množstvo členov a sympatizantov verných nielen vlasteneckému programu, s ktorým strana Vlasť išla do parlamentných volieb v roku 2020, ale aj osobne JUDr. Štefanovi Harabinovi, volebnému lídrovi, ktorému dôverujú. Vysoko si vážia jeho právnu pomoc, ktorú im poskytoval a poskytuje osobitne v dobe pandemického chaosu, či už prostredníctvom web stránky a sociálnych sietí, ale aj osobne.

Väčšina z nás je presvedčená, že naša vlasť ešte akútnejšie, ako pred parlamentnými voľbami v roku 2020, potrebuje zmenu, ktorú si všetci normálni, slušní a čestní občania tejto vlasti zaslúžia. Cítime silnú podporu od ľudí, a preto sa naši sympatizanti rozhodli založiť nový politický subjekt, ktorý by o túto zmenu zabojoval.

V závere nám dovoľte aj touto cestou, poďakovať za Vašu dôveru a podporu a zaželať zdravie, pohodu, silu a pokoj v rodinách.

S pozdravom

Predsedníctvo