Náš tím VLASŤ

JUDr. Štefan Harabin

Volebný líder

JUDr. Štefan Harabin, sudca Najvyššieho súdu SR. Bývalý predseda Najvyššieho súdu SR a minister spravodlivosti SR. Sudca so 40 ročnou praxou, jeden z najväčších slovenských odborníkov na trestné právo. Vo svojej praxi vždy vášnivo bránil právo a spravodlivosť, lebo jeho životným krédom je, že pred Bohom a zákonom sú si všetci rovní. Ako sudca v medziach zákona vždy bránil bezbranné obete bezcharakterných úžerníckych šmejdov, ktorí zneužívajú ťažké sociálne postavenie a dôverčivosť ľudí zo slabších sociálnych vrstiev. JUDr. Štefan Harabin je hlboko veriacim človekom, ktorý miluje Slovensko, jeho tradície a kultúru. Je rodákom z Ľubice v okrese Kežmarok. Na svoje rodisko je veľmi hrdý a s radosťou sa tam vracia nielen kvôli kráse rodného kraja, ale najmä kvôli svojim milým rodákom.

Volebných kandidátov predstaví strana VLASŤ už čoskoro.