Náš tím VLASŤ

JUDr. Štefan Harabin

Líder strany Vlasť

JUDr. Štefan Harabin, sudca Najvyššieho súdu SR. Bývalý predseda Najvyššieho súdu SR a minister spravodlivosti SR. Sudca so 40 ročnou praxou, jeden z najväčších slovenských odborníkov na trestné právo. Vo svojej praxi vždy vášnivo bránil právo a spravodlivosť, lebo jeho životným krédom je, že pred Bohom a zákonom sú si všetci rovní. Ako sudca v medziach zákona vždy bránil bezbranné obete bezcharakterných úžerníckych šmejdov, ktorí zneužívajú ťažké sociálne postavenie a dôverčivosť ľudí zo slabších sociálnych vrstiev. JUDr. Štefan Harabin je hlboko veriacim človekom, ktorý miluje Slovensko, jeho tradície a kultúru. Je rodákom z Ľubice v okrese Kežmarok. Na svoje rodisko je veľmi hrdý a s radosťou sa tam vracia nielen kvôli kráse rodného kraja, ale najmä kvôli svojim milým rodákom.

Ing. Anna Žatková

Predsedníčka strany

Ing. Anna Žatková, vychovávaná v duchu slušnosti, skromnosti, poctivosti a spravodlivosti svoj aktívny život začala v roku 1970 na najvyššom súde. Od roku 2000 vykonávala funkciu vedúcej súdnej správy, v rokoch 2008 až 2009 funkciu riaditeľky ekonomiky a financovania na Ministerstve spravodlivosti SR a od marca 2010 funkciu vedúcej Kancelárie súdnej rady SR. Justícii zostala verná až do roku 2016, spravodlivosti a slušnosti navždy. Ponuku na post predsedníčky strany Vlasť prijala, lebo je presvedčená, že na čele s lídrom strany, s ktorým spolupracuje viac ako 20 rokov, tímom ľudí v strane, silnou podporou členskej základne a sympatizantov strany, sa podarí naplniť program strany. Ten je jasný a zrozumiteľný, aby Slovensko bolo vlasťou, kde sa dá ľudsky žiť a kde má každý istotu rovnosti pred zákonom a istotu sociálneho zabezpečenia, ktorá umožní každému normálne a slušne žiť a dôstojne dožiť.

Ing. Miroslav Líška

Podpredseda strany

Ing. Miroslav Líška, bývalý riaditeľ odboru správy majetku, verejného obstarávania, prevádzky budov, obrany a ochrany Najvyššieho súdu, expert strany na ochranu majetku. Vyštudoval vysokú školu poľnohospodársku v Nitre. Šesť rokov pracoval v svojom odbore, naposledy ako vedúci technických služieb na roľníckom družstve vo Vajnoroch. Krátky čas pracoval ako robotník v zahraničí. Neskôr sa venoval podnikateľskej činnosti, ktorú ukončil v roku 2009, čím sa vzdal všetkých podnikateľských aktivít. V rokoch 2010 až 2018 pôsobil na najvyššom súde. Toho času je na invalidnom dôchodku. Je ženatý, má troch synov. Vždy sa vedel a snažil postarať o svojich blízkych. Chce aby v jeho vlasti sa ľudia o seba starali a pomáhali si. Jeho životným krédom je: „ak môžeš pomôcť, tak pomôž“.

Genmjr. v. v. MUDr. Igor Čombor, PhD.

Expert strany na zdravotníctvo, regionálny, miestny rozvoj a dopravnú infraštruktúru

Primátor mesta Ružomberok, expert strany na zdravotníctvo, regionálny, miestny rozvoj a dopravnú infraštruktúru. Od roku 1990 zastával pozíciu riaditeľa Ústrednej vojenskej nemocnice. Schopnosti Igora Čombora boli ocenené najvýznamnejšími predstaviteľmi Slovenska a mnohých iných krajín sveta. Dôkazom je vymenovanie (povýšenie) do generálskej funkcie prezidentom Slovenskej republiky a aj jeho ponuka stať sa poradcom ministerstiev zdravotníctva a školstva, ktorých sa chopil a dodnes ich úspešne vykonáva. Igor Čombor sa celý život riadi heslom “Pomôž druhému” vďaka ktorému počas celej svojej kariéry pomohol tisíckam ľudí na lôžkach ako lekár ale aj mimo nich ako človek so srdcom na správnom mieste.

Ing. Ivan Černega

Reprezentant rusínskej menšiny

Ing. Ivan Černega, absolvent Technickej Univerzity v Kosiciach, fakulta Baníctva ekológie riadenia a geotechnológii. Ako hrdý lokalpatriot sa vrátil po skončení vysokoškolského štúdia do rodného kraja, kde sa snaží podporovať rozvoj menej rozvinutého regiónu v oblasti cezhraničnej spolupráce, športu a agroturistiky. V súčasnosti pôsobí ako súkromný podnikateľ v oblasti stavebníctva. V parlamentných laviciach chce zastupovat rusínsku menšinu a svojou aktivitou prispieť k čo najrýchlejšiemu zastaveniu vyľudňovaniu východného Slovenska.

Mgr. Mgr. Monika Sofiya Soročinová

Expertka strany pre diplomaciu a zahraničné vzťahy

Vyštudovala právnickú fakultu univerzity Komenského v Bratislave a fakultu medzinárodných vzťahov Štátnej univerzity v Sankt-Peterburgu v Ruskej federácii, kde štúdium ukončila červeným diplomom. Na Štátnej univerzite v Sankt-Peterburgu vyštudovala aj ašpirantúru, počas ktorej aktívne publikovala a prednášala najmä na témy verejnej diplomacie, Rusko-Slovenských vzťahov a idey zjednotenia Slovanov. Počas štúdia sa aktívne venovala aj dobrovoľníckej a charitatívnej činnosti. Od roku 2016 sa stala ambasádorkou pre Medzinárodné mládežnícke právnické fórum v Sankt-Peterburgu a ako prvá v histórii tohto fóra na ňom zorganizovala účasť zástupcov Slovenských a Českých právnických fakúlt, čím podstatne prispela k rozvoju vzťahov na univerzitnej úrovni najmä medzi mladou generáciou slovenských, českých a ruských študentov a mladých právnikov. V roku 2017 bola riaditeľkou Slovenského pavilónu na medzinárodnej špecializovanej výstave EXPO 2017 v Astane v Kazachstane, kde pod jej vedením Slovenský pavilón získal po celkovom hodnotení druhé miesto v kategórii dizajn. V súčasnosti pracuje na Ministerstve hospodárstva SR na pozícii zástupkyne generálneho komisára Slovenskej expozície na svetovej výstave EXPO 2020 v Dubaji. Je expertkou strany pre diplomaciu, zahraničné vzťahy a obchodnú spoluprácu najmä so zameraním na členské štáty bývalého Sovietskeho zväzu.

JUDr. Juraj Zervan

Expert strany pre otázky zahraničnej politiky a medzinárodného práva

JUDr. Juraj Zervan je dlhoročný diplomat, expert na zahraničnú politiku a medzinárodné právo. Za prínos pre vzťahy medi SR a Veľkou Britániou bol ocenený udelením Čestného občianstva City of London medzi osobnosťami ako Winston Churchill, Margaret Thatcher, Alan Greenspan, Helmut Kohl či Nelson Mandela. Je to významná pocta pre Slovenskú republiku. Pracoval vo viacerých inštitúciách, vrátane MK SR, SZSD, či IDOS ako právnik a riaditeľ odboru. Po návrate zo zahraničia pracoval na MZV SR ako vedúci oddelenia a riaditeľ odboru. Okrem tvorby zahraničnej politiky participoval na tvorbe vnútroštátnych predpisov a medzinárodných zmlúv. Bol vedúcim desiatok delegácií SR v OSN, RE, OBSE, SEI a v bilaterálnej spolupráci, členom Rady vlády SR pre národnosti, členom právnych expertných skupín Rady Európy ako DHPR, CAHMIN, DHMIN a členom osobitného tímu MZV SR a MS SR pre konzultácie s predsedníctvom EK v otázkach trestného práva. Ako expert na zahraničnú politiku sa stal tieňovým ministrom zahraničných vecí politickej strany Smer-SD, kde pôsobil ako člen až do svojho odchodu v roku 2011. V zahraničí úspešne presadzoval slovenské štátne záujmy, usporiadal vyše sto rôznych podujatí, prezentácií, prednášok, výstav a viac ako 20 oficiálnych a pracovných návštev čelných predstaviteľov štátu. Zorganizoval prvú oficiálnu návštevu jej veličenstva kráľovnej Alžbety II. a princa Filipa na Slovensko a dohodol niekoľko obchodných a hospodárskych zmlúv. Stal sa čestným predsedom Zväzu československých letcov vo Veľkej Británii a za svoju občiansku angažovanosť je nositeľom Rádu sv. Lazara. Po návrate zo zahraničia pôsobil ako obchodný riaditeľ v spoločnosti Istrochem, kde rozvíjal najmä obchodné vzťahy so zahraničím. Aj v súčasnosti sa naďalej aktívne zaujíma o otázky medzinárodného práva a zahraničnej politiky.