Odpolitizovanie slovenskej justície a návrat práva a spravodlivosti

Udalosti posledných dní naznačujú, že na Slovensku sa zrejme diala a stále deje korupcia v justícii, aká nemá obdobu. Zverejnené informácie ukazujú, že trestná činnosť sa stala na najvyšších stupňoch moci, teraz je dôležité ju zdokumentovať a páchateľom ju dokázať. Taký je zákon. Medializované informácie okolo sudkyne a bývalej štátnej tajomníčky Moniky Jankovskej a bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku a jeho rozhovoru s Kočnerom, sú strašnou indíciou, že slovenský  justičný systém je v rozklade, je nefunkčný a prestáva existovať.

Trestná činnosť na najvyšších stupňoch moci je, žiaľ, ďalším dôkazom toho, čo tvrdím od môjho vstupu do prezidentskej kampane: že politická kasta – skorumpovaní politici celej súčasnej politickej garnitúry – nám ukradla VLASŤ!

Akú má dnes normálny človek istotu, že keď príde do kontaktu s celým justičným systémom, dovolá sa spravodlivosti a práva a že zákony budú platiť pre každého – padni komu padni – a nie iba pre toho, kto  korupčne podplatí policajta, prokurátora alebo sudcu? Ako sudca so 40 ročnou praxou a jediný ústavný činiteľ, ktorý za 13 rokov vo vysokých funkciách sa nestretol a ani netelefonoval a nepísal si s Kočnerom, ako volebný líder strany VLASŤ na to musím reagovať!

 Ja viem, že mnohí z vás nie ste moji fanúšikovania, mnohí ma nemáte radi, niektorí ma zosmiešňujete. Ale ani moji najzarytejší oponenti nikdy nespochybňujú, že som dobrý sudca. Nebojím sa povedať, že jeden z najlepších na Slovensku. Z vysokých ústavných činiteľov som jediný, ktorý nemá nič spoločné  s Kočnerom. To spolu s mojimi 40 ročnými skúsenosťami znamená, že viem, čo treba urobiť, aby sme odpolitizovali našu justíciu a vrátili jej dôveru a funkčnosť.  

Preto strana VLASŤ vyhlasuje program „Úplné odpolitizovanie slovenského justičného systému“. Len nulová tolerancia politiky v slovenskej justícii zabráni tomu, čo sa na Slovensku deje. Navrhujeme týchto 5 konkrétnych systémových zmien:

Priama voľba Generálneho prokurátora

Navrhujeme, aby Generálneho prokurátora už nevolil parlament so všetkým tým cirkusom politickej voľby a korupcie. Prax ukázala, že tento princíp zlyhal na celej čiare. Navrhujeme, aby po novom GP volili prokurátori medzi sebou, a to na základe skúseností, odborných a morálnych predpokladov. Som skalopevne presvedčený, že prokurátori by medzi sebou dokázali vybrať silnú odbornú a morálnu autoritu. Prokurátori a prokurátorky by si nikdy nezvolili takú figúru ako je Trnka alebo jeho spolupáchateľa, akým je Čižnár. Prokurátori a prokurátorky totiž vedia, že politicky dosadená bábka im komplikuje prácu a znemožňuje stíhať gaunerov, zločincov a vrahov. Len takto vznikne a dodrží sa nulová tolerancia voči zásahom politickej kasty do prokuratúry. Takéto niečo by nikdy nepripustili strany, ktoré doteraz mali vplyv na zvolenie osoby Generálneho prokurátora.

Zmena modelu výberu policajného prezidenta

Dnes sa policajný prezident volí cez výberové konanie, vypočutie kandidátov vo Výbore pre obranu bezpečnosť a na základe odporučenia výboru ho vymenuje minister vnútra. Celý tento proces je v rukách politikov. Navrhujeme, aby policajného prezidenta menoval prezident alebo prezidentka  SR na 7 ročné obdobie – a to pre vyváženie vzájomných vplyvov a tlakov výkonnej moci štátu a aj preto, že prezident alebo prezidentka  SR je priamo volená občanmi našej vlasti. Len takto vznikne a dodrží sa nulová tolerancia voči zásahom politickej kasty do polície. Pri konečnom menovaní policajného prezidenta prezidentom republiky by nikdy nevznikla kaliňákovsko-lipšicovská polícia.

Úplná reforma Ústavného súdu

Od samého začiatku svojho fungovania sa na Ústavný súd dostávajú „tí správni ľudia“, ktorých politická kasta považuje za „svojich“ ľudí. Videli sme to v minulosti a videli sme to aj teraz pri nekonečnej smutnohre na voľbu sudcov ÚS. ÚS by sa mal zmeniť na Najvyššie ústavné kolégium Najvyššieho súdu, tak ako to v modeli Supreme Court úspešne funguje v tradičných a rešpektovaných demokraciách vo svete. Zabezpečilo by sa tým úplné odpolitizovanie voľby sudcov ÚS – volila by ich Súdna rada s vyváženým zastúpením. Súdna rada by si dala záležať na tom, aby sa sudcami ÚS stali elitní sudcovia a prokurátori, advokáti a profesori práva, ktorí právu excelentne rozumejú a sú zárukou nestrannosti. Na ÚS by sa teda nedostali bezvýznamní absolventi práva, ktorí sa ani ústavnému právu nikdy nevenovali a celkom určite by sa tam nedostali korupčné figúrky, ktoré si síce vedia obliecť talár, ale spravodlivosť im nič nehovorí. Touto reformou by sa súčasne zabezpečilo zjednotenie judikatúr Najvyššieho súdu a ÚS. Pre laika táto téma znie nezaujímavo, ale protichodnosť  rozhodovania oboch inštitúcií je jedným z hlavných dôvodov problémového fungovania slovenského justičného systému. Politická kasta toto nikdy neriešila. Viete prečo? Lebo nefunkčnosť justičného systému jej životne vyhovuje v kradnutí a zločinoch. Len touto reformou vznikne a dodrží sa nulová tolerancia voči zásahom politickej kasty do Ústavného súdu. O ústave a zákonnosti už nikdy nebudú rozhodovať politickou kastou vybrané bezcharakterné figúry.

Výber a prípravu nových sudcov cez inštitút justičného čakateľa

Navrhujeme posilnenie postavenia predsedov súdov OS a KS, ktorých nebude menovať politik. Navrhujeme nepolitické disciplinárne senáty. Potrebujeme oslabenie vplyvu politikov na rozhodovacie procesy v Súdnej rade. To znamená, že vyberať sudcov nebudú politické výberové komisie (ich kreácia je dnes reálne v rozhodujúcej miere v rukách ministra spravodlivosti, resp. štátneho tajomníka.) Zodpovednosť za výchovu, prípravu ako aj kvalifikačno-odbornú úroveň dostanú cez už známy a rokmi osvedčený inštitút justičného čakateľa preberú najstarší sudcovia na okresných súdov. Takto vybraných adeptov na sudcovské povolanie po absolvovaní justičnej skúšky na Justičnej akadémii predloží odpolitizovaná Súdna rada na menovanie prezidentovi republiky. Predseda súdu je na posmech ako riadiaci prvok, lebo plní politické požiadavky, keďže je menovaný ministrom -politikom. Odpolitizovaná Súdna rada bude preto vyberať a menovať predsedov OS a KS, ktorí budú odbornou a prirodzenou autoritou u podriadených sudcov. Zároveň je potrebné  posilnenie právomoci predsedu. Disciplinárne senáty budú stabilné a zložené s emeritných sudcov krajských a najvyššieho súdu a emeritných prokurátorov GP a krajských prokuratúr. 15 členov Súdnej rady zvolia sudcovia a 3 vymenuje prezident republiky.

Odstránenie vzájomne si odporujúcich zákonov

Politická kasta u nás roky zámerne produkuje nekvalitné zákony, ktoré pripúšťajú niekoľko rôznych výkladov. Zákony tu 30 rokov prijímal Bugár, Lipšic a Smer. Chaotické a odporujúce si zákony a zákony s nejednoznačným výkladom prijímali naschvál – aby  sa dali vybraní ľudia vždy vyhlásiť za nevinných a aby mohli naďalej páchať zločiny a kradnúť. Strana VLASŤ urobí poriadok v zákonoch. Už nebudú prijímané chaotické a zámerne nejednoznačné zákony pomáhajúce zločincom a skorumpovanej politickej kaste. Je to projekt na dlhý čas, ale Slovensko ho musí riešiť pokiaľ nechceme, aby štát zanikol. Áno, dnes ide o samotnú existenciu Slovenska, našej vlasti!

Nami navrhované opatrenia sú veľkými zmenami, na ktoré sa doteraz neodhodlal nikto zo slovenskej politickej kasty. My sa však do toho musíme pustiť. Program odpolitizovania slovenskej justície a návratu práva do nej je zásadným koncepčným krokom, ako chce strana VLASŤ konkrétne riešiť katastrofálnu situáciu v slovenskom justičnom systéme, ktorý potrebuje vrátiť stratenú dôveru.

Dôveru, ktorú pošliapali skorumpovaní politici, politická kasta, ktorá slovenskú justíciu cielene spolitizovala, aby tu politici a ich mafiánski mecenáši mohli beztrestne kradnúť a páchať zločiny. Odpolitizovanie justície a nulová tolerancia voči zásahom politickej kasty je základným predpokladom očistenia našej spoločnosti od korupčníkov, podvodníkov, hochštaplerov, kočnerov, bašternákov a kiskov. Ak bude dobre fungovať justícia, zlepší sa život každého z nás. Urobme to pre našu VLASŤ!

JUDr. Štefan Harabin

Volebný líder strany VLASŤ

TLAČOVÁ SPRÁVA
K tlačovej konferencii JUDr. Štefana Harabina, volebného lídra strany VLASŤ

Bratislava, 17. októbra 2019