Naše riešenia

Bezplatná právna pomoc Štefana Harabina a strany VLASŤ

Štefan Harabin a strana VLASŤ ponúkajú bezplatnú právnu pomoc všetkým ľuďom, ktorých nespravodlivo prenasleduje alebo šikanuje štát, alebo prípadne cítia, že boli poškodení na svojich právach a nikto sa ich nezastal.

Počas našich jázd po regiónoch, ale aj mailom, telefonicky a poštou sa prakticky denne na Judr. Štefana Harabina a ďalších predstaviteľov strany VLASŤ obracajú ľudia so žiadosťou o právnu pomoc. Každý jeden deň počúvame a čítame hrozné príbehy o tom, ako štátna moc tohto skorumpovaného štátu, ktorý si rozkradli a ukradli nenažraní politici, šikanuje normálnych ľudí, zneužíva ich neznalosť právneho systému a často aj to, že ľudia jednoducho nemajú dostatok finančných prostriedkov, aby sa účinne bránili. A pritom by stačilo tak málo – vyznať sa v práve a v justičnom systéme. Nejde len o 20 000 oklamaných živnostníkov z Váhostavu,  štrajkujúcich  autodopravcov, ktorých štrajk je spôsobený škandalóznym tendrom na mýto, za ktorý môže vládna oligarchia najväčších zbohatlíkov zo Smeru a dnes sa im Pellegrini z údajne „nového Smeru“ vyhráža! Ide o všetkých normálnych ľudí, ktorí sa nemajú ako brániť a štát sa nehanbí to zneužívať! Musíme s tým skoncovať!

Preto sme v strane VLASŤ vytvorili špeciálny právny tím zložený z tých najlepších právnikov na Slovensku. Okrem Judr. Štefana Harabina sú to 10 emeritní sudcovia Najvyššieho súdu. Na adresu pravnapomoc@stranavlast.sk nám posielajte svoje prípady.

Ozveme sa vám a bezplatne vám pomôžeme.

Nebojte sa.

Nie ste v tom sami.

Štát vás už prestane šikanovať.

Strana VLASŤ je tu pre vás.

Všetkých chceme uistiť, že nejde o prázdny predvolebný sľub. Je naozajstná a seriózna bezplatná právna pomoc bezbranným ľuďom.

A súčasne je to splácanie dlhu našej vlasti. Naša vlasť dala Judr. Štefanovi Harabinovi a emeritným sudcom z nášho právneho tímu ich právne vzdelanie a oni jej to chcú týmto spôsobom vrátiť.

Naša vlasť si to zaslúži!

Naši ľudia, ktorých šikanuje skorumpovaný štát si to zaslúžia!

Odpolitizovanie slovenskej justície a návrat práva a spravodlivosti

Strana VLASŤ vyhlasuje program „Úplné odpolitizovanie slovenského justičného systému“. Len nulová tolerancia politiky v slovenskej justícii zabráni tomu, čo sa na Slovensku deje. Navrhujeme týchto 5 konkrétnych systémových zmien:

Priama voľba Generálneho prokurátora

Navrhujeme, aby Generálneho prokurátora už nevolil parlament so všetkým tým cirkusom politickej voľby a korupcie. Prax ukázala, že tento princíp zlyhal na celej čiare. Navrhujeme, aby po novom GP volili prokurátori medzi sebou, a to na základe skúseností, odborných a morálnych predpokladov. Som skalopevne presvedčený, že prokurátori by medzi sebou dokázali vybrať silnú odbornú a morálnu autoritu. Prokurátori a prokurátorky by si nikdy nezvolili takú figúru ako je Trnka alebo jeho spolupáchateľa, akým je Čižnár. Prokurátori a prokurátorky totiž vedia, že politicky dosadená bábka im komplikuje prácu a znemožňuje stíhať gaunerov, zločincov a vrahov. Len takto vznikne a dodrží sa nulová tolerancia voči zásahom politickej kasty do prokuratúry. Takéto niečo by nikdy nepripustili strany, ktoré doteraz mali vplyv na zvolenie osoby Generálneho prokurátora.

Zmena modelu výberu policajného prezidenta

Dnes sa policajný prezident volí cez výberové konanie, vypočutie kandidátov vo Výbore pre obranu bezpečnosť a na základe odporučenia výboru ho vymenuje minister vnútra. Celý tento proces je v rukách politikov. Navrhujeme, aby policajného prezidenta menoval prezident alebo prezidentka  SR na 7 ročné obdobie – a to pre vyváženie vzájomných vplyvov a tlakov výkonnej moci štátu a aj preto, že prezident alebo prezidentka  SR je priamo volená občanmi našej vlasti. Len takto vznikne a dodrží sa nulová tolerancia voči zásahom politickej kasty do polície. Pri konečnom menovaní policajného prezidenta prezidentom republiky by nikdy nevznikla kaliňákovsko-lipšicovská polícia.

Úplná reforma Ústavného súdu

Od samého začiatku svojho fungovania sa na Ústavný súd dostávajú „tí správni ľudia“, ktorých politická kasta považuje za „svojich“ ľudí. Videli sme to v minulosti a videli sme to aj teraz pri nekonečnej smutnohre na voľbu sudcov ÚS. ÚS by sa mal zmeniť na Najvyššie ústavné kolégium Najvyššieho súdu, tak ako to v modeli Supreme Court úspešne funguje v tradičných a rešpektovaných demokraciách vo svete. Zabezpečilo by sa tým úplné odpolitizovanie voľby sudcov ÚS – volila by ich Súdna rada s vyváženým zastúpením. Súdna rada by si dala záležať na tom, aby sa sudcami ÚS stali elitní sudcovia a prokurátori, advokáti a profesori práva, ktorí právu excelentne rozumejú a sú zárukou nestrannosti. Na ÚS by sa teda nedostali bezvýznamní absolventi práva, ktorí sa ani ústavnému právu nikdy nevenovali a celkom určite by sa tam nedostali korupčné figúrky, ktoré si síce vedia obliecť talár, ale spravodlivosť im nič nehovorí. Touto reformou by sa súčasne zabezpečilo zjednotenie judikatúr Najvyššieho súdu a ÚS. Pre laika táto téma znie nezaujímavo, ale protichodnosť  rozhodovania oboch inštitúcií je jedným z hlavných dôvodov problémového fungovania slovenského justičného systému. Politická kasta toto nikdy neriešila. Viete prečo? Lebo nefunkčnosť justičného systému jej životne vyhovuje v kradnutí a zločinoch. Len touto reformou vznikne a dodrží sa nulová tolerancia voči zásahom politickej kasty do Ústavného súdu. O ústave a zákonnosti už nikdy nebudú rozhodovať politickou kastou vybrané bezcharakterné figúry.

Výber a prípravu nových sudcov cez inštitút justičného čakateľa

Navrhujeme posilnenie postavenia predsedov súdov OS a KS, ktorých nebude menovať politik. Navrhujeme nepolitické disciplinárne senáty. Potrebujeme oslabenie vplyvu politikov na rozhodovacie procesy v Súdnej rade. To znamená, že vyberať sudcov nebudú politické výberové komisie (ich kreácia je dnes reálne v rozhodujúcej miere v rukách ministra spravodlivosti, resp. štátneho tajomníka.) Zodpovednosť za výchovu, prípravu ako aj kvalifikačno-odbornú úroveň dostanú cez už známy a rokmi osvedčený inštitút justičného čakateľa preberú najstarší sudcovia na okresných súdov. Takto vybraných adeptov na sudcovské povolanie po absolvovaní justičnej skúšky na Justičnej akadémii predloží odpolitizovaná Súdna rada na menovanie prezidentovi republiky. Predseda súdu je na posmech ako riadiaci prvok, lebo plní politické požiadavky, keďže je menovaný ministrom -politikom. Odpolitizovaná Súdna rada bude preto vyberať a menovať predsedov OS a KS, ktorí budú odbornou a prirodzenou autoritou u podriadených sudcov. Zároveň je potrebné  posilnenie právomoci predsedu. Disciplinárne senáty budú stabilné a zložené s emeritných sudcov krajských a najvyššieho súdu a emeritných prokurátorov GP a krajských prokuratúr. 15 členov Súdnej rady zvolia sudcovia a 3 vymenuje prezident republiky.

Odstránenie vzájomne si odporujúcich zákonov

Politická kasta u nás roky zámerne produkuje nekvalitné zákony, ktoré pripúšťajú niekoľko rôznych výkladov. Zákony tu 30 rokov prijímal Bugár, Lipšic a Smer. Chaotické a odporujúce si zákony a zákony s nejednoznačným výkladom prijímali naschvál – aby  sa dali vybraní ľudia vždy vyhlásiť za nevinných a aby mohli naďalej páchať zločiny a kradnúť. Strana VLASŤ urobí poriadok v zákonoch. Už nebudú prijímané chaotické a zámerne nejednoznačné zákony pomáhajúce zločincom a skorumpovanej politickej kaste. Je to projekt na dlhý čas, ale Slovensko ho musí riešiť pokiaľ nechceme, aby štát zanikol. Áno, dnes ide o samotnú existenciu Slovenska, našej vlasti!

Nami navrhované opatrenia sú veľkými zmenami, na ktoré sa doteraz neodhodlal nikto zo slovenskej politickej kasty. My sa však do toho musíme pustiť. Program odpolitizovania slovenskej justície a návratu práva do nej je zásadným koncepčným krokom, ako chce strana VLASŤ konkrétne riešiť katastrofálnu situáciu v slovenskom justičnom systéme, ktorý potrebuje vrátiť stratenú dôveru.

Dôveru, ktorú pošliapali skorumpovaní politici, politická kasta, ktorá slovenskú justíciu cielene spolitizovala, aby tu politici a ich mafiánski mecenáši mohli beztrestne kradnúť a páchať zločiny. Odpolitizovanie justície a nulová tolerancia voči zásahom politickej kasty je základným predpokladom očistenia našej spoločnosti od korupčníkov, podvodníkov, hochštaplerov, kočnerov, bašternákov a kiskov. Ak bude dobre fungovať justícia, zlepší sa život každého z nás. Urobme to pre našu VLASŤ!

Bič na politikov!

Politici a funkcionári štátu musia za svoje rozhodnutia ručiť celým svojím majetkom.

Prekladáme návrh o Hmotnej zodpovednosti politikov a štátnych úradníkov, o ktorom sa už nesmelo kde-tu hovorilo, ale nikto za ostatných 30 rokov nenabral politickú silu a odvahu ho aj účinne presadiť. Strana VLASŤ verejne vyhlasuje, že ak získame potrebnú dôveru voličov, urobíme všetko pre to, aby sme takýto zákon zaviedli.

Viac sa dočítate v článku Bič na politikov!

8 opatrení na skvalitnenie slovenského zdravotníctva

Občan

Občan musí byť na prvom mieste, jeho práva sú posvätné. Na druhej strane vytvoríme systém, aby sa verejné prostriedky vynakladali účelne, t.j. aby nedochádzalo ku zneužívaniu zdravotnej starostlivosti zo strany špekulantov na jednej strane, ani zo strany poskytovateľov, farmaceutických firiem a ďalších za účelom obohatenia sa.

Zdravotnícki pracovníci

Vážime si všetky kategórie zdravotníckych pracovníkov. Budeme zavádzať také opatrenia do spôsobu financovania, aby zostalo dostatok prostriedkov aj na primerané odmeňovanie zdravotníckych pracovníkov. Na druhej strane vytvoríme podmienky pre kvalitatívny rast a vzdelávanie zdravotníkov. Podporíme úpravu systému vzdelávania tak, aby nedochádzalo k výpadkom niektorých špecializácií potrebných na správne a komplexné poskytovanie zdravotnej starostlivosti, ako sú napr. praktickí lekári, zdravotné sestry a ďalší.

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti

Budeme presadzovať spravodlivú a účelnú distribúciu verejných zdrojov do jednotlivých segmentov zdravotnej starostlivosti, aby nedochádzalo na jednej strane k neprimeraným ziskom, a na druhej strane k nedofinancovaniu. V súčasnosti sa príliš veľa prostriedkov míňa napr. na lieky a vyšetrovacie zložky, na druhej strane sú finančne podvyživené najmä nemocnice.

Zdravotné poistenie

Bude presadzovať, aby zdravotné poisťovne používali zo zákona vybraté prostriedky od obyvateľov len na účel, na ktorý ich získali, t.j. na zdravotnú starostlivosť. Zaväzujeme sa zaviesť také legislatívne a organizačné opatrenia, aby nedochádzalo k neefektívnemu nakladaniu prostriedkov určených zo zákona na zdravotnú starostlivosť. Budeme presadzovať, aby za tú istú službu dostali jednotliví poskytovatelia rovnakú platbu, t.j. vytvoríme fixné platby za jednotlivé služby. V súčasnosti je možné za to isté preplácať až niekoľkonásobne odlišné sumy, čím dochádza k „tunelovaniu“ zdrojov učených pre pacientov. Navyše, dnes je možné, aby poisťovne svojvoľne uprednostňovali jednotlivých poskytovateľov, najmä tých, ktorých majitelia poisťovní vlastnia.

Kvalita zdravotnej starostlivosti.

Budeme presadzovať také opatrenia, aby sa na celom území Slovenskej republiky poskytovala zdravotná starostlivosť bola garantovaná štandardná kvalita. Chceme to dosiahnuť najmä zavedením štandardných diagnostických a liečebných postupov, avšak odlišnou stratégiou, ako sa vypracovávajú v súčasnosti – tie sú komplikované a v praxi nepoužiteľné. Zavedieme aj certifikáciu činností pre poskytovateľov, aby nedochádzalo k poškodeniu pacientov neodbornými zásahmi. Vysoká kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti je nevyhnutnou podmienkou pre spokojnosť a dôveru občanov voči politike štátu.

Lieková politika

Plánujeme zaviesť také kroky, aby boli pre občanov dostupné lieky bez doplatkov pre všetky závažnejšie ochorenia. Na druhej strane obmedzíme preplácanie liekov, ktoré nemajú dokázanú účinnosť podľa klinických štúdií zodpovedajúcich tzv. medicíne založenej na dôkazoch.

Verejné zdravotníctvo

V oblasti verejného zdravotníctva budeme podporovať vypracovanie strategických materiálov národných programov podpory zdravia v najdôležitejších oblastiach, ako sú starostlivosť o deti a mladistvých, starostlivosť o ženy, o seniorov, o onkologických pacientov a o ďalšie najviac ohrozené skupiny obyvateľstva.

Informatizácia zdravotníctva

Zavedenie adekvátnych informačných systémov je jednou zo základných podmienok ku zvýšeniu kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, ako aj ku vyššej efektivite pri nakladaní s verejnými prostriedkami určenými na zdravotníctvo. Prehodnotíme systém eHealth, ktorý dnes je postavený na zlých základoch a vo svojej podstate je neúčinný a nepoužiteľný.

Urobíme poriadok v doprave!

V nevýhodných tendroch sa pri stavbe diaľnic, údržbe ciest a na železniciach strácajú stovky miliónov eur, ktoré si rozdeľuje úzka skupina firiem s napojením na príslušné štátne inštitúcie. Ich konanie má dokonca znaky organizovaného zločinu. Tomuto musíme urobiť po voľbách koniec a všetci zainteresovaní musia mať nielen hmotnú, ale aj trestnoprávnu zodpovednosť za nevýhodné a predražené zakázky!

Národná diaľničná spoločnosť

Na Slovensku je prakticky nemožné vyhrať tender na výstavbu  diaľnice s najlepšou cenou. Pokiaľ tender vyhrá firma zo skupiny s cenou blízkou predpokladanej hodnote zakázky, tak v rekordne krátkom čase dôjde k podpisu zmluvy a stavia sa. Skanska, ktorá prišla na slovenský trh pôvodne s antikorupčným kódexom, vyhrala tender na výstavbu úseku diaľnice Žilina - Čadca s vodnou estakádou a tunelom za cca 170 mil. Eur. Súťaž potom zrušili. V druhom kole ju opať vyhralal Skanska, tak ju opäť zrušili. Zakázku potom vyhrala a zrealizovala Eurovia s konečnou cenou o cca 100 mil. vyššou. Je to pravdepodobne najdrahší úsek diaľnice na svete. Jeden kilometer za 60-70 mil. Eur!

O šafárení NDS hovorí aj najnovšia správa NKÚ o nehospodárnom nastavení mýtneho systému na Slovensku. Na základe kľúčových cieľov zavedenia mýtneho systému definovaných v strategických ministerských dokumentoch, mali poplatky od vodičov slúžiť nielen na opravu a údržbu existujúcej cestnej infraštruktúry v správe NDS, ale aj na financovanie výstavby nových úsekov rýchlostných ciest či diaľnic.

Za 9 rokov fungovania mýtneho systému dosiahli jeho príjmy viac ako 1,576 miliardy Eur. Z toho prevádzkovateľ mýta, spoločnosť SkyToll, zinkasovala až 48 %, teda 760 miliónov Eur. NDS z tejto sumy získala 709 miliónov eur,  iní zmluvní partneri 108 miliónov. Za obdobie 2014-2018, ktoré kontroloval NKÚ, NDS z mýtneho systému získala 967 miliónov Eur, no na výstavbu nových úsekov, diaľnic a rýchlostných ciest použila len 97 miliónov Eur.

Navyše, mýtny systém je aj po jeho zaplatení NDS vo vlastníctve SkyTollu. Podľa správy NKÚ je takýto stav v rozpore s princípmi hospodárnosti a existuje aj podozrenie na porušenie povinností pri správe cudzieho majetku zo strany manažmentu NDS, rezortu dopravy a ľudí, ktorí pripravovali súťažné podklady a zmluvu s prevádzkovateľom mýta. Títo ľudia musia mať nielen hmutnú, ale aj trestno-právnu zodpovednosť!

Železnice Slovenskej republiky

Podobná situácia je aj v podniku Železnice Slovenskej republiky (ŽSR). Všetky tendre organizované ŽSR sú pripravované tak, aby podmienky v nich splnila len úzka skupina  firiem. Napríklad špecifikom sú certifikáty, ktoré má na Slovensku jedna a v ČR jedna firma. Tie to samozrejme nikomu neposkytnú. Rovnako je to pri oprávneniach na realizáciu trakčných vedení. V SR a ČR majú na to oprávnenie len 3 firmy. Ide pritom o rutinnú montáž, ktorú robia desiatky firiem po celej Európe. Takýchto umelých prekážok je pre bežného účastníka tendra viacero.

Ak aj napriek tomu niekto uspeje, začne sa kolo otázok, až kým sa nenájde dôvod na vylúčenie. Môže to trvať rok aj viac. Cieľ je jasný. Rozdiel medzi ostrou súťažnou cenou a ďalším v poradí môže byť v desiatkach miliónov. Posledný príklad je viťazstvo združenia Integra - Todini v dvoch tendroch Poprad-Lučivná a Bratislava- Kúty. Viťaz bol v oboch tendroch vylúčený pre údajné chyby v ponuke.

Slovenská správa ciest

Niekoľko rokov podfinancovaná bežná údržba Slovenskej správy ciest (SSC) sa prejavuje  prudko sa zhoršujúcou kvalitou cestnej siete. Dokonca neustále sa zvyšuje počet havarijnych úsekov,prostriedky na údržbu sú dokonca krátené! Ďalším dôsledkom krátenia prostriedkov pre SSC je priam katastrofalny stav mostov - správca komunikácií je doslova nútený pristupovať k ich uzatváraniu – ako napríklad mosta v Trstenej, pričom ide o dôležitý medzinárodný ťah!                         

Každoročne sa tiež opakuje nesystémové prideľovanie prostriedkov na opravy asfaltových krytov – žiaľ až v októbri či novembri, kedy je už veľmi obtiažne práce vzhľadom na počasie realizovať. Tieto zdroje sú najčastejšie pristriedky, ktoré nevedia vyčerpať iné podniky: NDS, ŽSR atď.

Zastavíme tento organizovaný zločin!

Každým rokom takto zmizne z rozpočtu ŽSR, NDS a SSC niekolko desiatok, v "lepších" rokoch niekoľko stoviek miliónov eur. Teda ohromne veľa peňazí, z ktorých sme mohli mať nové diaľnice, opravené kvalitné cesty či čisté a moderné železnice. Niet sa preto čomu čudovať, že všetkým, ktorí si z dopravy urobili biznis, súčasný stav vyhovuje. Vyhovujú im komplikované pravidlá verejného obstarávania na čele s Úradom pre verejné obstarávanie, ktoria riadia nominanti politických a záujmových skupín. Ide vlastne o vysoko organizovaný zločin, ktorý pácha, organizuje a financuje formou úplatkov niekoľko záujmových skupín.

Riešenia, ktoré ponúkame, sú pomerne jednoduché. V prvom rade je potrebné zjednodušiť verejné obstarávanie. Účastník súťaže má preukázať stavebné kapacity a finančnú spôsobilosť, že dokáže danú stavbu dokončiť. Je potrebné vylúčiť z verejného obstarávania všetky nezmyselné podmienky, ktoré zvýhodňujú malú skupinu dodávateľov.

V druhom kroku je nevyhnutné zaviesť ako prevenciu korupcie čo najvyššiu transparetnosť: zlepšiť informovanosť verejnosti o tom, ako jednotlivé tendre prebehli a ako sa hospodári s finančnými prostriedkami.

No a po tretie: bude nevyhnutné prehodnotiť všetky aktuálne platné zmluvy, podpísané na dlhšie obdobie (údržba, dodávky materiálov a náhradnych dielov, atď.) a tam, kde je to možné ich vypovedať. Všade, kde sa preukáže nehospodárne nakladanie so štátnymi prostriedkami a majetkom, budeme vyvodzovať hmotnú, ale aj trestno-právnu zodpovednosť!

3 piliere sociálnej a ekonomickej politiky

Sociálna spravodlivosť nie je nedosiahnuteľná, úlohou politiky je zabezpečiť, aby sa žiaden normálny, pracujúci a slušný človek neocitol na okraji spoločnosti bez zjavnej príčiny. Strana VLASŤ má vypracované reálne riešenia a je odhodlaná ich presadiť.

1. Za rovnakú prácu rovnaká mzda (odmena)

Stratégia dobiehania najvyspelejších ekonomík stratégiou vysoko kvalifikovanej, vysoko disciplinovanej  a veľmi nízko platenej pracovnej sily sa vyčerpala a musí skončiť. Máme na to niekoľko nástrojov:

 • Zakotviť do ústavy najnižšiu mzdu spolu aj s mechanizmom výpočtu - 60 % priemernej mzdy. Uvedomujúc si, že to nebude ľahké, treba však túto tému dostať do verejnej diskusie.
 • Základný podmienený príjem  aspoň vo výške najnižšej mzdy miesto potupných verejnoprospešných prác, ktoré sú honorovanú výšku sotva presahujúcou 60 EUR.
 •  Je nutné nájsť verejné prostriedky na množstvo  činností, ktoré sú spoločensky veľmi potrebné, ale na ktoré dnes verejné rozpočty nemajú, a vďaka malej miere úspor na ne nemajú ani seniori.  Je absurdné, ak naše ženy chodia opatrovať dôchodcov do Rakúska a o našich seniorov sa nemá kto postarať. Nehovoriac o tom, ako tým trpia rodiny našich opatrovateliek. Niet pochýb o to, že ak by ich odmena bola niekde na úrovni 800 – 900 EUR, čo sa dá vyriešiť, ak by bola politická vôľa, ostali by radšej doma s rodinami a nechodili by opatrovať  seniorov do cudziny.
 • Ďalším veľkým rezervoárom pre zamestnanosť je masívne rozšíriť počet asistentov učiteľov. Dnešná populácia je významná tým, že sa v nej nachádza podstatne vyššie percento detí s poruchami správania, koncentrácie, učenia či s poruchami autistického spektra.
 •  Ďalším z nástrojov trhu práce by  mohla byť  garancia prvého miesta pre absolventov škôl.
 • Pravidelne valorizovanie mzdy vo verejnom sektore, minimálne na úrovni inflácie, v niektorých sektoroch však až potom, keď sa napríklad v školstve dostane priemerná mzda pedagóga na úroveň 120 % priemernej mzdy v národnom hospodárstve.
 • Otvoriť diskusiu o indexácii mzdy top manažérov na platy zamestnancov s tým, že by mohli dosahovať maximálne 4 až 5-násobok priemernej mzdy v danej firme. Za ostatných 20 rokov sa mzdy zamestnancov zvýšili v stálych cenách o 12 %, ale príjmy top manažérov o celých 1000 %.
 • Daňovo aj inak podporovať družstevnú formu podnikania ako najspravodlivejší a v istom zmysle aj najstabilnejší druh vlastníckej štruktúry podnikov.
 • Ako nástroj boja s nekalými praktikami obchodných sietí koncepčne podporiť predaj z dvora s tým, že DPH bude zvýhodnená 20% obchodné reťazce ku 8%, tak to bolo za prvej Ficovej vlády.
 • Znížiť DPH na knihy na 0%, alebo aspoň dať nulové DPH na knihy slovenských autorov.   
 • Pokúsiť sa získať ústavnú väčšinu na obmedzenie zisku zdravotných poisťovní, len na správny fond vo výške maximálne 4 %.

 

2. Zabezpečíme dostupnosť bývania

 • Predovšetkým pre mladých ľudí. Musí skončiť éra hypotekárneho otroctva, štát musí zabezpečiť základné právo na dostupné bývanie pre  všetkých svojich občanov.

Ak si uvedomíme pomer miezd a cien na Slovensku, tak ak by bežní zamestnaní ľudia mali zabezpečené dostupné bývanie, ich životný štandard by bol relatívne uspokojivý. Situácia je však taká, že minimálne vo veľkých mestách ako je Bratislava, Košice, ale aj Nitra či Žilina nie je pre  stredné a nižšie príjmové vrstvy dostupné bývanie alebo je dostupné len za cenu obrovského sebazaprenia. Zároveň si treba uvedomiť, že bývanie nie je statok, ktorý si môžeme odoprieť, ako napríklad dovolenku v zahraničí, preto je neriešenie tohto problému veľmi zásadným politickým problémom. Prioritou strany VLASŤ je  prorodinná politikaa teda aj zabezpečenie dostupnosti bývania pre strednú a nižšiu príjmovú vrstvu.

Nástrojom tejto politiky je masívna verejná bytová výstavba s regulovaným nájomným, vďaka čomu by sa bývanie stane dostupným za rozumné ceny bez nutnosti ocitnúť sa na desiatky rokov v pozícii hypotekárneho otroka.

Ďalším nástrojom na to, aby sa ponuka bytov dramaticky zvýšila, čím by poklesla ich cena, je daňová penalizácia, teda zdanenie investičných bytov špeciálnou daňou. Tým by tento model pasívneho príjmu nebol taký lukratívny, počet voľných bytov by vzrástol a ich cena by sa znížila. 

Zároveň je potrebné vo veľkých mestách regulovať nové aplikácie zdieľanej ekonomiky (napr. Airbnb), ktoré priam zvádzajú ku krátkodobým prenájmom, a tým nepriamo „šponujú“ ceny bytov do astronomických výšok.

3. Zavedieme sektorové dane

 • Koniec solidarity najchudobnejších s najbohatšími, aj tí najbohatší sa musia viac podieľať na nákladoch spoločnosti. Zdaníme špeciálnou sektorovou daňou tých ktorý majú dominantné, monopolné či oligopolné postavenie a tvoria neúmerne vysoké zisky, teda banky, telekomunikační operátori a veľké nadnárodné technologické firmy, ktoré si celkom odvykli platiť dane.

Je potrebné zaviesť špeciálne, takzvané sektorové dane pre monopoly a oligopoly, respektíve pre sektory, v ktorých nie je silná konkurencia, ale zisky sú enormné. Ide napríklad o bankový sektor, technologické firmy, sociálne siete Facebook, Google a podobne. Tieto firmy  si  sami zadefinovali daňové pravidlá. Vďaka globalizácii a extrémne sofistikovaným a agresívnym daňovým optimalizáciám v podstate neplatia dane, respektíve platia dane v absolútne mikroskopických sumách. Klasický príklad je napríklad Facebook, ktorý pri tržbách vyše 17,8 miliárd USD platil daň vo výške 34 miliónov USD, teda 0, 0018 % z obratu. Neskôr v roku 2018 mal Facebook tržby 22,7 miliárd USD a odviedol za ne daň len málo presahujúcu 47, 6 miliónov USD. Podobne na tom bol aj Apple, ktorého európska divízia sídlila v Írsku a ktorej efektívne zdanenie v rokoch 2003 až 2014 nikdy nepresiahlo 1 % a v roku 2013 dokonca padlo na úroveň 0,005 %. Túto skutočnosť nemohla dlhodobo tolerovať ani Európska komisia a donútila (napriek protestom Írska) Apple zaplatiť zhruba 13 miliárd USD daní.

Pripraviť také daňové pravidlá, aby sa zisky zdaňovali tam, kde sa tovary alebo služby vytvoria, a nie v cudzích domiciloch. Zo Slovenska ročne odtečie približne 5 miliárd EUR ziskov, ktoré si odvezú nadnárodné spoločnosti z práce a umu slovenských zamestnancov. Toto číslo treba dramaticky redukovať.

Je potrebné vystavať daňový systém tak, aby sa podporovalo investovanie do nových technológií, a nie spotreba. Pri sofistikovaných investíciách  umožniť zrýchlené odpisy, naopak, vyššie zdaňovať luxusnú spotrebu.