Prečo sa Polícia “bojí” dnes vykonať služobný zákrok

V Zákone č.171/1993 Z.z. o Policajnom zbore sú v §2, ods.1 vymenované úlohy PZ a v písmene a.) sa píše, že PZ spolupôsobí pri ochrane základných práv a slobôd, najmä pri ochrane života, zdravia, osobnej slobody a bezpečnosti osôb a pri ochrane majetku. Toľko hovorí zákon, ale prečo má bežný občan pocit, že policajti radšej zatvoria oči v prípade narušenia verejného poriadku, alebo sú pri jeho riešení veľmi vágni. A naopak, prečo demonštrujú svoju silu tam kde ju vôbec netreba?Odpovede môžme hľadať aj v týchto dôvodoch:

  1. Jeden z hlavných dôvodov je ten, že policajti nemajú žiadnu oporu vo svojich nadriadených! Nebudem sa teraz venovať odbornej úrovni jednotlivých riadiacich funkcionárov PZ lebo mi to neprináleží. Stačí sa opýtať samotných policajtov a keď sa nebudú báť, že za vyslovenie názoru budú postihovaní tak potvrdia katastrofálny stav riadenia a s tým spojenej nekompetencie. Dnes velitelia a riadiaci funkcionári chcú v kľude prečkať a dožiť sa výsluhového dôchodku. A preto zastať sa podriadeného, ktorý koná na základe zákona a právnych noriem je pre nich nemysliteľné.
  2. Policajti nemajú garantovanú právnu ochranu pri výkone právomocí, pri ktorých dochádza k zásahu do základných práv a slobôd. Majú síce postavenie verejných činiteľov v zmysle Trestného zákona, ale v prípade, že potrebujú napríklad pomoc obhajcu, tak toho si nemôžu dovoliť. Právna pomoc aj to nie v takom rozsahu aká by mala byť sa poskytuje iba policajtom, ktorí sú v odboroch. Ale ja sa pýtam, má snáď policajný odborár inú náplň páce? Plní snáď iné úlohy v zmysle Zákona č.171/1993 Z.z. o PZ ako policajt ktorý nie je v odboroch?
  3. Mediálny lynč a dehonestovanie ich práce pseudo ochrancami ľudských práv. Už sme si zvykli, že rómsku otázku na východe SR riešia “odborníci” z Bratislavy. Pri zákonnom použití služobnej zbrane na unikajúce vozidlo, ktoré nereaguje na výzvy a bezohľadnou jazdou ohrozuje životy ostatných účastníkov CP sa rieši, že bol zasiahnutý aj spolujazdec. Ale prečo taký spolujazdec vôbec sedel v aute, ktoré uniká pred políciou sa už nerieši. Nerieši sa ani strelecká príprava polície, či v súčasnej dobe zodpovedá podmienkam bezpečnostnej situácii, alebo nie.Dnes média tlieskajú polícii keď na dievča, ktoré spáli a pomočí korán naskáče 10 po zuby ozbrojených policajtov a na výsluch ju vedú sputanú v reťaziach tak, že aj väzni na Guantanáme ju ľutujú. Ale ak by polícia vykonala služobný zákrok na prednáške kde Truban vysvetľuje študentom aké fascinujúce je užívanie drog a že je to vlastne úplne normálna činnosť v 21. storočí, tak by policajtov cez liberálne média zašlapali pod zem.4.- Menovky na služobnej rovnošate, ktoré treba okamžite zrušiť! Číslo osobnej známky na rovnošate je dostatočný identifikátor na základe ktorého sa dá úrobiť individuálna identifikácia policajta. Je paradoxom, že policajti pri zákrokoch napríklad proti demonštrantom sú označení len číslom, ale policajti (poriadková polícia), ktorí zabezpečujú súčinnosť zásahovým jednotkám alebo Lynx comanda pri zadržaní nejakej väčšej zločineckej skupiny sú opäť označení aj menovkou. A nieje ničím výnimočným fakt, že vagabundi sa na základe mena dokážu na socialnych sietiach dopátrať nielen k policajtom ktorí vykonávali zákrok, ale aj k im rodinným príslušníkom a známym. A samozrejme im nerobí žiadny problém tieto osoby zastrašovať. A túto “maličkosť” pre policajtov je schopné okamžite zrealizovať aj súčasné vedenie PZ, samozrejme za predpokladu, že má záujem na zvýšení efektívnosti práce Polície.
  4. Osobne som presvedčený, že policajti vedia a chcú pracovať tak ako im to ukladá služobná prísaha a zákon o PZ. Len ich treba nechať pracovať. Ruky im netreba “rozväzovať” len v prípadoch politickej objednávky, ale neustále. Ideálny stav bude ak ľudia budú vidieť v policajtovi niekoho, kto im ide pomôcť a nie niekoho, kto ich ide len sankcionovať. Polícia vždy bude represívnou zložkou štátu na zabezpečenie vnútorného poriadku, ale aj to sa dá zabezpečiť profesionálnym prístupom.

Kategórie

Kandidát č. 20

Ernest Nagy

Bezpečnostný expert strany VLASŤ

- Vojenská stredná odborná škola Lipt. Mikuláš, protivzdušná obrana štátu
- Obvodné oddelenie PZ Fiľakovo
- Okresné riaditeľstvo PZ Lučenec, Odbor kriminálnej polície, oddelenie majetkovej kriminality
- Útvar osobitného určenia Prezídia PZ, starší referent špecialista jednotky takticko špeciálnych činností
- absolvent Policajnej Akadémie, odbor kriminálna polícia
- dlhoročný reprezentant SR v dynamickej streľbe, viacnásobný medailista z kontinentálnych pretekov, úradujúci majster sveta v puške podľa pravidiel IPSC