Pomoc občanom trpiacim pod útlakom neústavných nariadení

Ponúkame vám prvú pomoc ako pre občanov, ktorý sa nemôžu spojiť s advokátom a riešiť neoprávnený zákaz vstupu na pracovisko zo strany zamestnávateľa. Predsedníctvo zareagovalo na viaceré výzvy a prosby zo strany občanov, ktorých vládnuca garnitúra označkovala ako občanov druhej kategórie.

Meno priezvisko, adresa

Adresa zamestnávateľa

Dnes ráno, 2. novembra 2020, ste mi neumožnili vstup na pracovisko, za účelom riadneho výkonu práce v zmysle platnej pracovnej zmluvy z ……….. . Nemám právnu povinnosť nosiť rúško, dať sa testovať a nemáte právo nazerať do mojej zdravotnej dokumentácie, ktorej súčasťou je aj test. Vyzývam Vás, aby ste mi umožnili pracovať a aby ste mi prideľovali prácu podľa už spomínanej pracovnej zmluvy. Ak tak neurobíte, upozorňujem vás, že si budem nárokovať náhradu mzdy aj za čas, v ktorom mi neumožníte vstúpiť na pracovisko a pracovať. V prípade, že budete pokračovať vo vydieraní podám na Vás trestné oznámenie za trestný čin nátlaku podľa § 192 Trestného zákona.

Podpis

Tento list je potrebné ako doporučený zaslať zamestnávateľovi, poprípade nechať si ho potvrdiť na podateľni.
Pokus o vstup na pracovisko je potrebné zopakovať aspoň 1-2 nasledujúce dni a zdokumentovať to fotografiou, alebo videom.
Vhodné by bolo mať aj svedka, ktorý to potvrdí.

Tento formulár vo worde si môžete stiahnuť aj z našich stránok… STRANA VLASŤ POMÁHA OBČANOM – formulár