Politika v Raji – Roman Michelko 2. diel

Aké riešenia  prináša strana Vlasť v ekonomickej a sociálnej oblasti?

Aké máme nástroje  na zvyšovanie miezd?

Aký daňový systém chce zaviesť strana Vlasť?

Aká bude výška DPH na základné potraviny a v akých sektoroch treba zaviesť sektorové dane?

Ako funguje  estónsky daňoví  model, a prečo by mal byť pre nás inšpiráciou?

Aké  nástroje chce Vlasť  predložiť pre podporu podnikateľov?

 Ako chceme riešiť  dostupnosť bývania pre všetky, teda aj nižšie vrstvy?

Je strana Vlasť  len  „jedného muža“, alebo disponuje silným odborným tímom?