Panika z pravdy

Nie všetci ľudia sa o politiku zaujímajú. Sem-tam niečo počujú alebo si prečítajú, či uvidia na internete alebo v televízii. V bežnom živote sa absolútna väčšina z nás riadi prirodzeným intelektom, svojim rozumom a morálnymi hodnotami, ku ktorým nás vychovávali naši rodičia.

Voľby budú už o niekoľko dní. Všetci túžime po normálnom živote. Ale ak sa nechceme na druhý deň po voľbách prebudiť do desivej a neistej reality liberálnych experimentov, nesmieme voľby ignorovať.

Dnes už nikto nepochybuje, že na našu štátnu suverenitu, na našu morálku, rodinu a naše deti je zameraný celý systém orgánov a inštitúcií, vrátane zahraničných prvkov, médií, politických mimovládnych organizácií a úslužných extrémnych liberálov u nás doma. Nikdy to však nebolo také nebezpečné, ako dnes. Pritom treba vedieť, že ich názory sami osebe nie sú hrozbou. Každý má právo na svoj názor. Hrozbou sa stávajú ich plány vtedy, keď sa jasná extrémne liberálna menšina spoločnosti snaží a veľmi pravdepodobne aj pokúsi za výdatnej finančnej podpory a manipulačných metód zo zahraničia ovplyvniť výsledky volieb a diktovať svoju vôľu väčšine.

Nejde tu o nevinný politický súboj. Oni dobre vedia, že čestne a poctivo proti vysoko morálne vyspelej spoločnosti vyhrať jednoducho nemôžu.  

Čoho sme svedkami? Slovenský politológ kritizuje verejnú mienku, pretože tá jasne prevažuje nad jeho osobným názorom. Neznáša mládež za to, že považuje USA za agresora a hrozbu pre bezpečnosť sveta a súčasne sa pohoršuje, že mladým ľuďom nevadí Rusko ani Putin. To je panika z pravdy, ktorá je iná, ako si on vysníval. Z pravdy, ktorá je ale pre každého zdravého človeka normálna.

Slovenský eurokomisár považuje za zlé, ak sa národy Európy a aj Slováci hlásia k svojmu národnému pôvodu a nie k akémusi európanstvu. Slovenský extrémne liberálny poslanec v Európskom parlamente sa vidí v úlohe najpovolanejšieho na zavedenie nových systémov na trestanie členských štátov Únie. Extrémni liberálni politici v EÚ srdnato bojujú za zákaz slobody slova a kričia, že štáty treba zbaviť ich suverenity, aby sa neopovážili z Únie odísť. Vyhrážajú sa, že nás donútia prijať tisíce a tisíce ilegálnych migrantov z Afriky a Ázie, či sa nám to páči alebo nie. Politické elity Nemecka plačú nad životmi niekoľkých migrantov, aj tých je škoda. Ale ani slzu nevyronia za tisícky vlastných znásilnených a povraždených žien a detí. Tí istí politici Nemecka a EÚ sa zastrájajú, že odteraz chcú v medzinárodných vzťahoch pôsobiť s použitím sily. Neprestávajú svojimi vojnovými štvavými rečami provokovať Ruskú federáciu. Ohrozujú naše deti už v ich útlom veku učením o prevrátenej sexualite. Nevadí im propagácia drog, samovrážd a pedofílie. Násilie je však prejavom slabosti, nie sily. A keď vidíme, že títo extrémisti v európskej politike nepodporia ani rezolúciu OSN odsudzujúcu propagáciu fašizmu, keď vedome prekrúcajú históriu a ničia pamätníky hrdinov, ktorí položili svoje životy za slobodu európskych národov od nacistickej pliagy a keď vidíme, že podporujú fašistické politické elity v Európe a vedome a drzo porušujú medzinárodné právo, tak nemôžeme mlčať.

Tak ako? Západná, či východná orientácia? To je zle postavená otázka. Hlavné je ľudovo povedané „vedieť kde je sever“.

V prvom rade treba povedať, že orientácia nemôže byť samoúčelná. Musí byť stanovená s ohľadom na plnenie našich štátnych záujmov. Zjednoduším to. Nepýtaj sa čo ty môžeš urobiť pre Európsku úniu, ale pýtaj sa, čo môže Únia urobiť pre teba. Toto obrátené parafrázovanie známeho výroku amerického prezidenta Johna F. Kenneyho je jediný správny prístup k spolkom a vzťahom Slovenskej republiky s inými štátmi a medzinárodnými organizáciami. Akokoľvek tvrdo to znie, inak to ani nie je možné. Naše národné a štátne záujmy sú pre nás prvoradé a my musíme v súlade s našou Ústavou prísne dbať na presadzovanie záujmov našich občanov. Hovorím o potrebe presadzovať a obhajovať naše vlastné humánne hodnoty, nepreberať žiadne, ktoré nám nie sú blízke, ktoré nie sú pre nás tradičné a prirodzené.

Vážení občania. Riadime sa svojim rozumom a svojim citom pre spravodlivosť a poriadok. Máme dostatok profesionálnych skúseností a cítime osobnú zodpovednosť za ďalší osud nášho národa. Chceme všetci žiť spokojný a dôstojný život v mieri. Aby sa mohla doširoka rozvíjať naša krásna a drahá Vlasť.

My vás nesklameme.

Kandidát č. 9

JUDr. Juraj Zervan

Expert strany pre otázky zahraničnej politiky a medzinárodného práva

JUDr. Juraj Zervan je dlhoročný diplomat, expert na zahraničnú politiku a medzinárodné právo. Za prínos pre vzťahy medi SR a Veľkou Britániou bol ocenený udelením Čestného občianstva City of London medzi osobnosťami ako Winston Churchill, Margaret Thatcher, Alan Greenspan, Helmut Kohl či Nelson Mandela. Je to významná pocta pre Slovenskú republiku. Pracoval vo viacerých inštitúciách, vrátane MK SR, SZSD, či IDOS ako právnik a riaditeľ odboru. Po návrate zo zahraničia pracoval na MZV SR ako vedúci oddelenia a riaditeľ odboru. Okrem tvorby zahraničnej politiky participoval na tvorbe vnútroštátnych predpisov a medzinárodných zmlúv. Bol vedúcim desiatok delegácií SR v OSN, RE, OBSE, SEI a v bilaterálnej spolupráci, členom Rady vlády SR pre národnosti, členom právnych expertných skupín Rady Európy ako DHPR, CAHMIN, DHMIN a členom osobitného tímu MZV SR a MS SR pre konzultácie s predsedníctvom EK v otázkach trestného práva. Ako expert na zahraničnú politiku sa stal tieňovým ministrom zahraničných vecí politickej strany Smer-SD, kde pôsobil ako člen až do svojho odchodu v roku 2011. V zahraničí úspešne presadzoval slovenské štátne záujmy, usporiadal vyše sto rôznych podujatí, prezentácií, prednášok, výstav a viac ako 20 oficiálnych a pracovných návštev čelných predstaviteľov štátu. Zorganizoval prvú oficiálnu návštevu jej veličenstva kráľovnej Alžbety II. a princa Filipa na Slovensko a dohodol niekoľko obchodných a hospodárskych zmlúv. Stal sa čestným predsedom Zväzu československých letcov vo Veľkej Británii a za svoju občiansku angažovanosť je nositeľom Rádu sv. Lazara. Po návrate zo zahraničia pôsobil ako obchodný riaditeľ v spoločnosti Istrochem, kde rozvíjal najmä obchodné vzťahy so zahraničím. Aj v súčasnosti sa naďalej aktívne zaujíma o otázky medzinárodného práva a zahraničnej politiky.