Kto kradne v zdravotníctve, zabíja ľudí!

Strana VLASŤ navrhuje 8 konkrétnych opatrení na zásadné skvalitnenie slovenského zdravotníctva.

Vážené dámy, Vážení páni,

Slováci a Slovenky!

Po odpolitizovaní justície a zavedení hmotnej zodpovednosti politikov prichádza strana VLASŤ spolu s odborníkmi na zdravotníctvo ďalší konkrétny program, ako zásadne reformovať naše zdravotníctvo. Chceme pomôcť vybudovať spravodlivý a sociálny štát:

  • kde bude zdravie konečne plnohodnotným ľudským právom,
  • kde zdravotná starostlivosť bude v prvom rade služba občanovi a nie biznisom politickej kasty,
  • kde verejné zdroje pochádzajúce z našich daní ďalej nebudú končiť v rukách špekulantov a finančných skupín,
  • kde zachovanie a zlepšovanie zdravia je vo verejnom záujme celej spoločnosti a kvalitný systém poskytovania je aj tou najlepšou investíciou pre silnú ekonomiku.

Úmrtia na vyliečiteľné choroby

Jednou z priorít strany VLASŤ je okrem koncepčných zmien, je zníženie podielu predčasných úmrtí na preventabilné a liečiteľné choroby. Štatistiky​ OECD sú alarmujúce. Kým ​vo ​Francúzsku zbytočne ​zomrie ​60​ ​ľudí ​na ​každých 100 ​000 obyvateľov, v ​Českej​ republike​ je to 125 ​ľudí –  no ​na Slovensku je to až ​188 ​ľudí ​v​ prepočte ​na ​100​ 000 ​obyvateľov​! Po ​65. ​roku ​života ​na ​Slovensku ​žijeme​ najkratší ​»zdravý​ život«​spomedzi​ obyvateľov​ krajín OECD. Ročne na Slovensku zomiera až 11 000 ľudí celkom zbytočne!

Je až nepochopiteľné, že v súvislosti s touto vážnou a smutnou témou, ktorú si mnohí z nás pripomenú práve v období blížiacej sa Pamiatky zosnulých, nepočujeme o žiadnych tvrdých opatreniach Ministerstva zdravotníctva, nepočujeme politikov diskutovať o riešeniach.

Viete prečo je to tak?

Lebo naše zdravotníctvo sa stalo eldorádo pre zlodejov a podvodníkov a politická kasta na tom iba profituje. Spomeňme miliónové kauzy ako predražené CT-čka či teta Anka. Túto politickú kastu nezaujíma občan a jeho zdravie, ide jej len a len o zlodejinu. Oni si z nakradnutých peňazí zaplatia liečbu v zahraničí a kúpia drahé lieky a my, obyčajní ľudia, aby sme sa báli ísť k lekárovi… Toto musíme zastaviť. Za kradnutie a korupciu v zdravotníctve musia padať tvrdé tresty a systém musíme nastaviť tak, aby slúžil všetkým, nielen bohatým. Toto je jedna z hlavných priorít strany VLASŤ nadchádzajúcom volebnom období.

Padni komu padni? Naozaj? Poďme to toho!

Dovoľte ešte jednu tému, ktorá zdanlivo nesúvisí so zdravotníctvom, ale je veľmi aktuálna. Týka sa situácie na našej politickej scéne a dokresľuje to, o čom hovorím o začiatku môjho pôsobenia v politike: že súčasní politici – takmer bez výnimky všetci – sú skorumpovaná politická kasta! V dôsledku kauzy Treema a komunikácie s Kočnerom nám tu už niekoľko mesiacov padajú sudcovia a prokurátori jeden za druhým ako muchy: Vanek, Šufliarsky, Sklenka, Lindtner, Jankovská, Palovič, Trnka… A ktovie kto bude ďalší…

Ale počul niekto z nás o tom, že by takto padali hlavy politikov, ktorí sa preukázateľne kontaktovali s Kočnerom? Sulík sa s ním opakovane stretával – a dnes o sebe hovorí, že je Kočnerova obeť? Matovič s strávil 6 hodín! 6 hodín s Kočnerom! Čo asi riešili? Kollár bol s Kočnerom kamarát z Donovalov, kamarát v súkromí i biznise! Glváč vraj tiež… Všetci títo politici sú akože rozhorčení, ako nám táto mafia prerástla do verejného života a sami sa pritom tvária, že sa ich to netýka. 

Omyl páni politici. Týka sa to predovšetkým vás. Preto ak sa sudcovia či prokurátori vzdali svojich funkcií, mali by všetci títo skorumpovaní politici odísť! Strana VLASŤ preto vyzýva všetkých politikov, ktorí boli preukázateľne dlhodobo komunikovali s Kočnerom, Zsuzovou a spol. a odišli z verejného života. Takíto politici nemajú morálne právo nielenže sa podieľať na správe tejto krajiny a už vôbec nie na jej riadení.

 „Padni komu padni“ nesmie byť len fráza, ktorú si od nás viacerí politici požičali a začali sa ňou pred voľbami ohánať. Očistime už konečne túto spoločnosť od podvodníkov a prospechárov! Keď sa ich zbavíme a eliminujeme kradnutie – aj v zdravotníctve – nielenže budú prostriedky na rozvoj, ale dokonca môžeme zachrániť ľudské životy. Mnoho ľudských životov. Strana VLASŤ bude proti tejto chobotnici tvrdo bojovať a urobí všetko preto, aby nevinní ľudia ďalej nezomierali.

JUDr. Štefan Harabin

Strana VLASŤ navrhuje 8 konkrétnych opatrení na zásadné skvalitnenie slovenského zdravotníctva.

Občan

Občan musí byť na prvom mieste, jeho práva sú posvätné. Na druhej strane vytvoríme systém, aby sa verejné prostriedky vynakladali účelne, t.j. aby nedochádzalo ku zneužívaniu zdravotnej starostlivosti zo strany špekulantov na jednej strane, ani zo strany poskytovateľov, farmaceutických firiem a ďalších za účelom obohatenia sa.

Zdravotnícki pracovníci

Vážime si všetky kategórie zdravotníckych pracovníkov. Budeme zavádzať také opatrenia do spôsobu financovania, aby zostalo dostatok prostriedkov aj na primerané odmeňovanie zdravotníckych pracovníkov. Na druhej strane vytvoríme podmienky pre kvalitatívny rast a vzdelávanie zdravotníkov. Podporíme úpravu systému vzdelávania tak, aby nedochádzalo k výpadkom niektorých špecializácií potrebných na správne a komplexné poskytovanie zdravotnej starostlivosti, ako sú napr. praktickí lekári, zdravotné sestry a ďalší.

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti

Budeme presadzovať spravodlivú a účelnú distribúciu verejných zdrojov do jednotlivých segmentov zdravotnej starostlivosti, aby nedochádzalo na jednej strane k neprimeraným ziskom, a na druhej strane k nedofinancovaniu. V súčasnosti sa príliš veľa prostriedkov míňa napr. na lieky a vyšetrovacie zložky, na druhej strane sú finančne podvyživené najmä nemocnice.

Zdravotné poistenie

Budeme presadzovať, aby zdravotné poisťovne používali zo zákona vybraté prostriedky od obyvateľov len na účel, na ktorý ich získali, t.j. na zdravotnú starostlivosť. Zaväzujeme sa zaviesť také legislatívne a organizačné opatrenia, aby nedochádzalo k neefektívnemu nakladaniu prostriedkov určených zo zákona na zdravotnú starostlivosť. Budeme presadzovať, aby za tú istú službu dostali jednotliví poskytovatelia rovnakú platbu, t.j. vytvoríme fixné platby za jednotlivé služby. V súčasnosti je možné za to isté preplácať až niekoľkonásobne odlišné sumy, čím dochádza k „tunelovaniu“ zdrojov učených pre pacientov. Navyše, dnes je možné, aby poisťovne svojvoľne uprednostňovali jednotlivých poskytovateľov, najmä tých, ktorých majitelia poisťovní vlastnia.

Kvalita zdravotnej starostlivosti.

Budeme presadzovať také opatrenia, aby sa na celom území Slovenskej republiky poskytovala zdravotná starostlivosť bola garantovaná štandardná kvalita. Chceme to dosiahnuť najmä zavedením štandardných diagnostických a liečebných postupov, avšak odlišnou stratégiou, ako sa vypracovávajú v súčasnosti – tie sú komplikované a v praxi nepoužiteľné. Zavedieme aj certifikáciu činností pre poskytovateľov, aby nedochádzalo k poškodeniu pacientov neodbornými zásahmi. Vysoká kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti je nevyhnutnou podmienkou pre spokojnosť a dôveru občanov voči politike štátu.

Lieková politika

Plánujeme zaviesť také kroky, aby boli pre občanov dostupné lieky bez doplatkov pre všetky závažnejšie ochorenia. Na druhej strane obmedzíme preplácanie liekov, ktoré nemajú dokázanú účinnosť podľa klinických štúdií zodpovedajúcich tzv. medicíne založenej na dôkazoch.

Verejné zdravotníctvo

V oblasti verejného zdravotníctva budeme podporovať vypracovanie strategických materiálov národných programov podpory zdravia v najdôležitejších oblastiach, ako sú starostlivosť o deti a mladistvých, starostlivosť o ženy, o seniorov, o onkologických pacientov a o ďalšie najviac ohrozené skupiny obyvateľstva.

Informatizácia zdravotníctva

Zavedenie adekvátnych informačných systémov je jednou zo základných podmienok ku zvýšeniu kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, ako aj ku vyššej efektivite pri nakladaní s verejnými prostriedkami určenými na zdravotníctvo. Prehodnotíme systém eHealth, ktorý dnes je postavený na zlých základoch a vo svojej podstate je neúčinný a nepoužiteľný.

TLAČOVÁ SPRÁVA
K tlačovej konferencii JUDr. Štefana Harabina, volebného lídra strany VLASŤ

Bratislava, 29. októbra 2019