Kontakt

VZNIKNUTÁ STRANA

Strana VLASŤ
Sídlo: Miletičova 21,
821 08 Bratislava,
IČO: 42257344

MÉDIA

kontakt@stranavlast.sk

PREDSEDA STRANY

ING. ANNA ŽATKOVÁ,
+421 2/5057 1245