Financovanie

Mikuláš Koščo, adresa trvalého pobytu  Tehliarska  3746/11,  071 01 Michalovce, výška pôžičky 100.000,-€, dohodnutý ročný úrok  2%, splatná dňa 31.12.2020, dátum uzatvorenia zmluvy o pôžičke  28.10.2019

Ing. Ivan Černega, adresa trvalého pobytu  Májova 744/30,  068 01 Medzilaborce, výška pôžičky 100.000,-€, dohodnutý ročný úrok  2%, splatná dňa 31.12.2020, dátum uzatvorenia zmluvy o pôžičke 28.10.2019