Financovanie

Oznámenie

politická strana Vlasť, podľa § 22 ods. 5 zákona č. 85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov, v  kalendárnom roku 2019, neevidovala príjem a neúčtovala o príjme z prijatého peňažného daru alebo členského príspevku, ktorých suma je vyššia ako dvojnásobok minimálnej mzdy, alebo nepeňažného daru alebo iného bezodplatného plnenia, ktorých hodnota je vyššia ako dvojnásobok minimálnej mzdy.

V Bratislave 30. marca 2020

Mikuláš Koščo, adresa trvalého pobytu  Tehliarska  3746/11,  071 01 Michalovce, výška pôžičky 100.000,-€, dohodnutý ročný úrok  2%, splatná dňa 31.12.2020, dátum uzatvorenia zmluvy o pôžičke  28.10.2019

Ing. Ivan Černega, adresa trvalého pobytu  Májova 744/30,  068 01 Medzilaborce, výška pôžičky 100.000,-€, dohodnutý ročný úrok  2%, splatná dňa 31.12.2020, dátum uzatvorenia zmluvy o pôžičke 28.10.2019

Jozef Budzel, adresa trvalého pobytu Družstevná ul. 262/12, 029 42 Bobrov, výška pôžičky 13.000,-€, dohodnutý ročný úrok 2 %, splatná dňa 29.12.2019, dátum uzatvorenia zmluvy o pôžičke 28.11.2019

Tomáš Beblavý, adresa trvalého pobytu Ruskov 248, 044 19 Ruskov, výška pôžičky 4.000,-€, dohodnutý ročný úrok 1,5 %, splatná dňa 01.08.2020, dátum uzatvorenia zmluvy o pôžičke 09.12.2019

Ján Široký, adresa trvalého pobytu Ruskov 246, 044 19 Ruskov, výška pôžičky 8.000,-€, dohodnutý ročný úrok 2 %, splatná dňa 30.06.2020, dátum uzatvorenia zmluvy o pôžičke 09.12.2019

Bc.Michaela Obšitošová, adresa trvalého pobytu Pizondor 166, 044 19 Ruskov, výška pôžičky 3.000,-€, dohodnutý ročný úrok 1,8 %, splatná dňa 01.08.2020, dátum uzatvorenia zmluvy o pôžičke 09.12.2019

DisMed, s.r.o., adresa trvalého pobytu Čestlice 271, 251 01 Čestlice, ČR, výška pôžičky 40.000,-€, dohodnutý ročný úrok 2 %, splatná dňa 31.12.2020, dátum uzatvorenia zmluvy o pôžičke 10.12.2019

JUDr.Iveta Gálošová, MBA,LL.M., adresa trvalého pobytu 013 23 Višňové 818, výška pôžičky 100.000.-€, dohodnutý ročný úrok 2 %, splatná dňa 31.12.2020, dátum uzavretia zmluvy o pôžičke 13.12.2019

Ing.Vincent Vilčák, adresa trvalého pobytu 040 11 Košice, Hornská 189/6, výška pôžičky 9.500,-€,  dohodnutý ročný úrok 2,50 %, splatná dňa 31.12.2020, dátum uzavretia zmluvy o pôžičke 19.12.2019

Zuzana Gáborová, adresa trvalého pobytu 044 02 Turňa nad Bodvou, Hájska ulica 580/10, výška pôžičky 9.000,-€, dohodnutý ročný úrok 1 %, splatná 16.12.2020, dátum uzavretia zmluvy o pôžičke 19.12.2019

Viktor Andrejkovič, adresa trvalého pobytu 040 01 Košice, Floriánska 1194/1, výška pôžičky 8.000,-€, dohodnutý ročný úrok 1 %, splatná dňa 31.12.2020, dátum uzavretia zmluvy o pôžičke 16.12.2019

MUDr.Igor Čombor PhD., adresa trvalého pobytu Dušana Makovického 14, 034 01 Ružomberok, výška pôžičky 40.000,-€, dohodnutý ročný úrok 2 %, splatná dňa 31.12.2020, dátum uzavretia zmluvy o pôžičke 8.1.2020

JUDr.PhDr. Rudolf Durdík, adresa trvalého pobytu Pomlejská 25, 931 01 Šamorín, výška pôžičky 50.000,-€, dohodnutý ročný úrok 1,50 %, splatná dňa 31.12.2020, dátum uzavretia zmluvy o pôžičke 15.1.2020

Štefan Vavro, adresa trvalého pobytu Adama Trajana 4651/B, 921 01 Piešťany, výška pôžičky 50.000,-€, dohodnutý ročný úrok 1,50 %, splatná dňa 31.12.2020, dátum uzavretia zmluvy o pôžičke 29.1.2020

Štefan Vavro, adresa trvalého pobytu Adama Trajana 4651/B, 921 01 Piešťany, výška pôžičky 50.000,-€, dohodnutý ročný úrok 1,50 %, splatná dňa 31.12.2020, dátum uzavretia zmluvy o pôžičke 29.1.2020

Krzak Sebastian, adresa trvalého pobytu Valová 18, 921 01 Piešťany, výška pôžičky 50.000,-€, dohodnutý ročný úrok 1,50 %, splatná dňa 31.12.2020, dátum uzavretia zmluvy o pôžičke 29.1.2020

JUDr.PhDr. Rudolf Durdík, adresa trvalého pobytu Pomlejská 25, 931 01 Šamorín, výška pôžičky 50.000,-€, dohodnutý ročný úrok 1,50 %, splatná dňa 30.05.2020, dátum uzavretia zmluvy o pôžičke 30.1.2020

MUDr.Igor Čombor PhD., adresa trvalého pobytu Dušana Makovického 14, 034 01 Ružomberok, výška pôžičky 50.000,-€, dohodnutý ročný úrok 2 %, splatná dňa 31.12.2020, dátum uzavretia zmluvy o pôžičke 31.1.2020

Mária Budzelová, adresa trvalého pobytu Vyšný koniec 492, výška pôžičky 33.000,-€, dohodnutý ročný úrok 1 %, splatná dňa 1.8.2020, dátum uzavretia zmluvy o pôžičke 31.1.2020

Bohuslav Tvarožek, adresa trvalého pobytu M.R.Štefanika 837/35, Žilina, výška pôžičky 60.000,-€, dohodnutý ročný úrok 1 %, splatná dňa 31.12.2020, dátum uzavretia zmluvy o pôžičke 6.2.2020

Bohuslav Tvarožek, adresa trvalého pobytu M.R.Štefanika 837/35, Žilina, výška pôžičky 40.000,-€, dohodnutý ročný úrok 1 %, splatná dňa 31.12.2020, dátum uzavretia zmluvy o pôžičke 7.2.2020

Tichomít Bittera, adresa trvalého pobytu Požiarnická 1531/14, 931 01 Šamorín, výška pôžičky 50.000,-€, dohodnutý ročný úrok 1 %, splatná dňa 30.6.2020, dátum uzavretia zmluvy o pôžičke 18.2.2020

MUDr.Igor Čombor PhD., adresa trvalého pobytu Dušana Makovického 14, 034 01 Ružomberok, výška pôžičky 40.000,-€, dohodnutý ročný úrok 2 %, splatná dňa 31.12.2020, dátum uzavretia zmluvy o pôžičke 25.2.2020

Jozef Šprlák, adresa trvalého pobytu Suchá Hora 37, výška pôžičky 10.000,-€, dohodnutý ročný úrok 1 %, splatná dňa 1.8.2020, dátum uzavretia zmluvy o pôžičke 25.2.2020