Darovať

Milí vlastenci a sympatizanti strany Vlasť,

reagujeme na viacero Vašich pripomienok, ktorými nás upozorňujete na zložitý postup, keď chcete stranu finančne podporiť. Za tým účelom, sme urobili menšiu úpravu našej web stránky, ktorá zjednoduší a uľahčí postup pre zaslanie finančného daru.

Ako na to!

  1. Stiahnite si formulár „DAROVACIA ZMLUVA“ , vyplňte ho a vlastnoručne podpíšte.
  2. Finančnú čiastku, ktorú chcete darovať (napíšte aj do zmluvy) pošlite bezodplatným prevodom na účet strany, vedený v Tatra banke:

SK65 1100 0000 0029 4107 7164

do správy pre prijímateľa uveďte: „podpora“

  1. Vyplnený a vlastnoručne podpísaný formulár „DAROVACIA ZMLUVA“ po odoslaní finančného daru, zašlite prosím na adresu:

Strana Vlasť, P.O.Box 199, 830 003 Bratislava

  1. Ak sa rozhodnete darovať vyššiu sumu ako 1.000.-Eur, je potrebné pripojiť overený podpis na darovacej zmluve.

Dovoľte touto cestou POĎAKOVAŤ všetkým, ktorí prispeli, ale aj tým,  ktorí sa ešte len rozhodujú finančne podporiť, stranu Vlasť. Vašu iniciatívu podporiť nás si vážime o to viac, že prichádza napriek neúspechu a všetkým prekážkam,  s ktorými strana VLASŤ zápasí.

Vážime si, že ste s nami!                                                                                 Predsedníctvo strany Vlasť

DAROVACIA ZMLUVA NA STIAHNUTIE