Chcem sa stať členom

Ako na to?

  1. Vyplnte prihlášku. Na e-mail vám ju zašleme pripravenú na podpis.
  2. Vytlačte ju a vlastnoručne podpíšte.
  3. Zašlite ju poštou na adresu Strana VLASŤ, P.O.Box 199, 830 00 Bratislava 3

Vyhlásenie člena strany už nie je potrebné overovať notárom, ani fyzicky zasielať poštou!

Adresa trvalého pobytu

Kontakt