Kandidát č. 21

Kandidát č. 21

Ing. Miroslava Císarová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka UCM v Trnave, Sereď

Ing. Miroslava Císarová, PhD. ukončila PhD štúdium na SPU v Nitre v odbore technológia potravín. Po ukončení štúdia pracovala ako vedecko-výskumný pracovník na Výskumnom ústave živočíšnej výroby v Lužiankach. V súčasnosti je zamestnaná ako vysokoškolská učiteľka a odborná asistentka na UCM v Trnave. Vo svojej praxi sa venuje hlavne kvalite a bezpečnosti potravín.

Ing. Miroslava Císarová, PhD. - 26. februára 2020

Životné prostredie máme len jedno

Životné prostredie, v ktorom žijeme máme len jedno, preto je našou zodpovednosťou sa oň postarať aby sme všetci vrátane našich potomkov mohli spokojne a v zdraví užívať našej prírody, ktorá nás obklopuje a dáva nám všetko, čo k životu potrebujeme.

Pozrieť celý článok
Ing. Miroslava Císarová, PhD. - 10. februára 2020

Podporme trh s domácimi potravinami

Podporou domáceho trhu v produkcii potravín nepodporujete iba domácich producentov, ale aj svoje peňaženky a v prvom rade svoje zdravie.

Pozrieť celý článok
Ing. Miroslava Císarová, PhD. - 9. februára 2020

Geneticky modifikované organizmy – nádej alebo hrozba?

Sú geneticky modifikované organizmy nádejou pre ľudstvo alebo predstavujú hrozbu? Každá technológia sa dá zneužiť a genetické manipulácie nie sú výnimkou. Avšak iba ľudská chamtivosť dokáže priviesť aj skvelú myšlienku na zlú cestu.

Pozrieť celý článok
Ing. Miroslava Císarová, PhD. - 1. februára 2020

Chce nám EFSA nahovoriť že používanie glyfosátu je bezpečné?

Pôda je základným zdrojom našej obživy. Nemôžeme dopustiť jej devastáciu používaním toxickej chémie!

Pozrieť celý článok
Ing. Miroslava Císarová, PhD. - 1. februára 2020

Takto má vyzerať kvalitný európsky import mäsa?

Kvalita potravín a surovín je jedným zo základných pilierov zdravej spoločnosti. Zamysleli ste sa niekedy nad tým, čo si domov z obchodu prinášate a čo vlastne konzumujete?

Pozrieť celý článok