Kandidát č. 9

Kandidát č. 9

JUDr. Juraj Zervan

Expert strany pre otázky zahraničnej politiky a medzinárodného práva

JUDr. Juraj Zervan je dlhoročný diplomat, expert na zahraničnú politiku a medzinárodné právo. Za prínos pre vzťahy medi SR a Veľkou Britániou bol ocenený udelením Čestného občianstva City of London medzi osobnosťami ako Winston Churchill, Margaret Thatcher, Alan Greenspan, Helmut Kohl či Nelson Mandela. Je to významná pocta pre Slovenskú republiku. Pracoval vo viacerých inštitúciách, vrátane MK SR, SZSD, či IDOS ako právnik a riaditeľ odboru. Po návrate zo zahraničia pracoval na MZV SR ako vedúci oddelenia a riaditeľ odboru. Okrem tvorby zahraničnej politiky participoval na tvorbe vnútroštátnych predpisov a medzinárodných zmlúv. Bol vedúcim desiatok delegácií SR v OSN, RE, OBSE, SEI a v bilaterálnej spolupráci, členom Rady vlády SR pre národnosti, členom právnych expertných skupín Rady Európy ako DHPR, CAHMIN, DHMIN a členom osobitného tímu MZV SR a MS SR pre konzultácie s predsedníctvom EK v otázkach trestného práva. Ako expert na zahraničnú politiku sa stal tieňovým ministrom zahraničných vecí politickej strany Smer-SD, kde pôsobil ako člen až do svojho odchodu v roku 2011. V zahraničí úspešne presadzoval slovenské štátne záujmy, usporiadal vyše sto rôznych podujatí, prezentácií, prednášok, výstav a viac ako 20 oficiálnych a pracovných návštev čelných predstaviteľov štátu. Zorganizoval prvú oficiálnu návštevu jej veličenstva kráľovnej Alžbety II. a princa Filipa na Slovensko a dohodol niekoľko obchodných a hospodárskych zmlúv. Stal sa čestným predsedom Zväzu československých letcov vo Veľkej Británii a za svoju občiansku angažovanosť je nositeľom Rádu sv. Lazara. Po návrate zo zahraničia pôsobil ako obchodný riaditeľ v spoločnosti Istrochem, kde rozvíjal najmä obchodné vzťahy so zahraničím. Aj v súčasnosti sa naďalej aktívne zaujíma o otázky medzinárodného práva a zahraničnej politiky.

JUDr. Juraj Zervan - 21. februára 2020

Panika z pravdy

Voľby budú už o niekoľko dní. Všetci túžime po normálnom živote. Ale ak sa nechceme na druhý deň po voľbách prebudiť do desivej a neistej reality liberálnych experimentov, nesmieme voľby ignorovať.

Pozrieť celý článok
JUDr. Juraj Zervan - 16. februára 2020

Bezpečnostná stratégia SR nemôže byť postavená na záujmoch USA

Bezpečnostná stratégia vlády, ktorá bola pôvodne spracovaná v roku 2017 nepotrebuje len kozmetické zmeny.

Pozrieť celý článok
JUDr. Juraj Zervan - 6. februára 2020

Čo treba robiť v zahraničnej politike štátu

Na rozdiel od iných politických strán, naša strana nechce mechanicky opakovať frázy o západnej orientácii a západných hodnotách. Každému zdravému človeku je jasné čo je dobré a čo je zlé.

Pozrieť celý článok
JUDr. Juraj Zervan - 26. januára 2020

Azyl nie je na rozdávanie

Právo alebo nárok na azyl nikde v medzinárodnom práve a ani v našom práve nemôže existovať. Existuje len právo osoby o azyl požiadať, nie ho aj dostať.

Pozrieť celý článok
JUDr. Juraj Zervan - 17. januára 2020

Komentár – strana Vlasť oceňuje kroky prezidenta Ruskej federácie

Program strany Vlasť je orientovaný na blaho našich občanov. Tento princíp budeme uplatňovať pri všetkých svojich krokoch vo verejnej politike. Budeme vytvárať ľuďom vhodné podmienky pre ich zdravý, perspektívny, plnohodnotný a bezpečný život.

Pozrieť celý článok