Ako zbaviť Políciu vplyvu oligarchie?

Polícia sa nepohne ani o krok vpred, pokiaľ sa nevymaní z područia oligarchie. Tá ma dnes vplyv nielen na verejné zdroje určené pre políciu zo štátneho rozpočtu, ktoré rozkráda, ale aj na priamy výkon polície v podobe dosadzovania “naších ľudí” do riadiacích funkcií. V súčasnej dobe musia niektoré výkonné zložky polície ako je UOU P PZ, Pohotovostné útvary KR PZ, ale aj niektoré Prezidiálne útvary povinne prechádzať detektorom lži, tj. polygrafom, presný názov polygrafické vyšetrenie pravdovravnosti. Túto povinnosť však majú len podriadení, netýka sa to ich nadriadených. Ale ryba predsa smrdí od hlavy!Práve títo riadiaci funkcionári by mali byť ako prví preverení na polygrafe. Mala by to byť súčasť splnenia kvalifikačných predpokladov na obsadenie danej funkcie. Niečo ako morálno – etická previerka, a mali by odpovedať na 3 jednoduché otázky:

  1. Som pod vplyvom kriminálne závadových osôb, finančných skupín, alebo oligarchov?
  2. Som pre nejaké skutočnosti vydierateľný?
  3. Zneužil som niekedy zo svojej pozície funkciu verejného činiteľa?

Čiže by už nestačilo mať hodnosť a patričné vzdelanie a hurá na funkciu, kde ma dosadí “tichý sponzor strany”. A kto všetko by musel mať túto morálno – etickú previerku? Všetci krajskí riaditelia a ich zástupcovia, všetci okresní riaditelia a ich zástupcovia, a taktiež všetci riadiací funkcionári a ich zástupcovia na výkonnych prezidiálnych útvaroch PZ. A túto procedúru by boli povinní absolvovať každé 3 roky. Už vidím ako sa tvária policajní funkcionári, ktorých sa to dotýka. Ale až ich prejde nával zlosti a zamyslia sa nad tým čo píšem, tak všetci tí poctiví a som si istý, že takých je ešte aj dnes PZ veľa pochopia, že je to vlastne ich profesná ochrana. Som presvedčený, že policajt by mal svoje povolanie vykonávať len na základe zákonov a platnej legislatívy, a nemal by sa obávať či ostane na funkcii keď sa vymení vláda. Jeho kariérny rast nesmie byť podmienený zmenou politickej klímy a už vonkoncom nie tým, či je to “náš človek” alebo nie.Ak by boli takto nastavené kritéria a po voľbách by niekto vyvíjal tlak na ministra vnútra aby dosadil svojho človeka napríklad za krajského riaditeľa, tak mu môže minister s úsmevom povedať, že ak spĺňa kritéria vrátane spomínaného detektora, tak nech si podá žiadosť a aj to len v takom prípade ak súčasný krajský riaditeľ prestane spĺňať nejakú podmienku pre výkon svojej funkcie. Jednoducho sa musí nastaviť kariérny rast podľa škandinávskeho modelu. Tam keď sa mení vláda, tak vysokí štátni úradníci ostávaju, pokiaľ nie je zákonný dôvod na ich výmenu. A je úplne jedno či vládu zostavia socialisti, konzervatívci alebo liberáli.Súčasná polícia je v takom stave, že už prestáva zvládať plniť úlohy, ktoré jej vyplývajú zo zákona o Policajnom Zbore. To netvrdím ja, ale samotní funkcionári, ktorí sa podieľajú na riadení priameho výkonu. Treba povedať, že takýto stav zapríčinila každá vláda po roku 1989, ale najväčšiú zodpovednosť nesie strana Smer. Ministerstvo vnútra SR je totiž pod jej priamym riadením (neriadením) už 12 rokov!

Od nového policajného prezidenta sa očakáva, že očistí PZ od vplyvu oligarchov, (predovšetkým výkonné prezidiálne útvary) ktorí si z Polície urobili svoju súkromnú bezpečnostnú službu.

Otázka len znie, či to chce urobiť, a či to dokáže urobiť?..

Kandidát č. 20

Ernest Nagy

Bezpečnostný expert strany VLASŤ

- Vojenská stredná odborná škola Lipt. Mikuláš, protivzdušná obrana štátu
- Obvodné oddelenie PZ Fiľakovo
- Okresné riaditeľstvo PZ Lučenec, Odbor kriminálnej polície, oddelenie majetkovej kriminality
- Útvar osobitného určenia Prezídia PZ, starší referent špecialista jednotky takticko špeciálnych činností
- absolvent Policajnej Akadémie, odbor kriminálna polícia
- dlhoročný reprezentant SR v dynamickej streľbe, viacnásobný medailista z kontinentálnych pretekov, úradujúci majster sveta v puške podľa pravidiel IPSC